Gå til innholdet
Meny
Fakta om nybygget

Planlegging

Prosessene har vært i gang lenge og frem til til 2018 har det kun handlet om forberedelser. I oktober 2016 gjorde MHH seg ferdig med funksjonsprosjektet til det nybygget, og startet på detaljprosjektet. I 2017 i sluttførte vi detaljprosjektet og en lang periode med planlegging er tilbakelagt.

Byggeperioden 2018 til 2020

I januar/februar 2018 startet jakten på entreprenør, som skal gjennomføre utbyggingen. I slutten av april 2018 signerte MHH kontrakt med entreprenøren Peab, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper. I mai 2018 startet byggeperioden og i august/september 2020 er bygget forhåpentligvis klart.

Formålet med utbyggingen

Martina Hansens Hospital har store ambisjoner om å være pasientens førstevalg. Og sykehuset trenger gode fasiliteter for å videreutvikle seg som ledende spesialistsenter innen muskel- og skjelettplager og revmatiske sykdommer. I tråd med befolkningsutviklingen vil det ortopediske behovet øke med årene, og den nye operasjonsstuen, nye undersøkelsesrom, ny sterilsentral og nye sengerom vil gi rom for økt kapasitet og opprettholde korte ventetider for pasienter. 

Fakta om prosjektet

 • Oppdragsgiver: Stiftelsen Martina Hansens Hospital

 • Størrelse: 5000 kvm

 • Byggestart: vår/høst 2018

 • Ferdig bygg: Høsten 2020

 • Prosjektleder: Bjørn Hillestad Christensen

 • Prosjektering: Norconsult AS og RATO Arkitekter AS    

 • Byggeleder: Bjørn Johnstad

 • Teknisk byggeleder: Jon Ivar Søhus

 • Pågående fase: Tilbudsevaluering og forberedende arbeid        

 

Byggeperiodens milepæler 2018 til 2020

 • Rigg og anleggsarbeid: April/Mai 2018

 • Utgravning: Juli/August 2018

 • Byggestart og grunnstein: August/September 2018

 • Råbygg oppe og kranselag: Mars/April 2019

 • Tett bygg: September/Oktober 2019

 • Fasade ferdig: Februar/Mars 2020

 • Innvendig ferdig: Juni/Juli 2020

 • Test/Prøvedrift: Juli/August 2020

 • Ferdig bygg og innflytting: August/September 2020

 

Nybygget utvendig

 

Nybygget innvendig

U2. etasje – teknisk rom

U1. etasje -  I underetasjen vil vi få en helt ny og moderne sterilsentral, hvor operasjonsutstyr blir rengjort. 

1. etasje - Venteområde/mottaksområde og undersøkelsesrom for ortopediske pasienter.

2. etasje - Blir uinnredet til åpningen, men området er reservert til utvidelse av det bildediagnostiske tilbudet til sykehuset.

3. etasje -  Ny sengefløy med sengerom og oppholdsrom til innlagte pasienter.

4. etasje -  det bygges 1 ny operasjonsstue, men det er mulig å utvide med 2 til.

5. etasje – teknisk rom.