Gå til innholdet
Meny
Fremdriftsplan - aktiviteter i byggeperioden

tidslinje-utbyggingsprosjektet

Planlagt tidsplan

  • Rigging og anleggsarbeid: April/Mai 2018

  • Utgravning: Juli/August 2018

  • Byggestart og grunnstein: August/September 2018

  • Råbygg oppe og kranselag: Mars/April 2019

  • Tett bygg: September/Oktober 2019

  • Fasade nybygg er ferdig: Februar/Mars 2020

  • Innvendig nybygg er ferdig: Juni/Juli 2020

  • Test/Prøvedrift av nybygg: Juli/August 2020

  • Ferdig nybygg og innflytting: August/September 2020

 

Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne komme endringer og forskyvninger i den planlagte tidsplanen.