Gå til innholdet
Meny
Utbyggingen 2018-2020
perspektiv-gardsplass_flattenkontrast-korr-gmo1

Mai 2018 startet arbeidet med å utvide sykehuset med en ny sykehusfløy på 5000 kvm. På oppdrag fra stiftelsen har prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen sammen med Norconsult og Ratio prosjektert et nybygg som skal stå ferdig høsten 2020. Byggearbeidene skal utføres av entreprenøren Peab, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper. Les hele informasjonsbrosjyren om byggeperioden 2018 til 2020.


Normal sykehusaktivitet i byggeperioden

Under utbyggingsperioden vil driften gå som normalt på Hospitalet. Det er svært begrenset med arbeid som skal utføres i det eksisterende bygget, og pasienter, besøkende og ansatte vil derfor i liten grad merke utbyggingen fra innsiden. Byggingen vil primært oppleves gjennom støy-, sikkerhet-, og skjermingstiltak.

Planlagt aktivitet

Gravearbeid og arbeid i grunnen uten impulspreget lyd vil bli utført i ukedager mellom kl. 07.00 til 19.00.
Pigging i grunnen utføres i ukedager mellom kl. 08.00 - 17.00. Det primære sprengningsarbeidet ved utgraving av nybygget ble avsluttet i begynnelsen av august 2018. Sprengningsarbeider til aggregatbygg ble utført og avsluttet i uke 10-11 i 2019. Vær oppmerksom på at det også er andre byggeprosjekter i nær omkrets.

Byggeområdet og støy

Selve byggesområdet vil bli helt skjermet av et byggegjerde. Av sikkerhetsmessige grunner er det kun byggepersonell og andre med særskilt tillatelse som har adgang til byggeområdet. Arbeidene vil bli planlagt, koordinert og tilrettelagt slik at disse skal medføre minst mulig ulempe og sjenanse for naboer, beboere i området og sykehusene. Det er imidlertid ikke til å unngå at arbeidene vil medføre noe støy og støv.

Adkomst og parkering

Byggeområdet vil medføre endring av parkeringsområder for pasienter, besøkende og ansatte. Følg anvisning/skilting ved ankomst og husk å kjøpe parkeringsbillett.

Informasjon og varsling

Oppdatert informasjon vil med jevne mellomrom bli lagt ut på hjemmesiden. Arbeid med utbyggingen som påvirker drift og medføre en vesentlig ulempe for pasienter, besøkende og ansatte vil det gis informasjon om.

Kontakt utbyggingsprosjektet

Dersom du har spørsmål vedrørende utbyggingen kan du henvende deg til byggeledelsen på MHH ved å sende en e-post til: utbygging@mhh.no. Vi vil forsøke å svare din henvendelse så snart vi får anledning.

Du kan også ta kontakt direkte:
Prosjektleder MHH - Bjørn Hillestad Christensen - tlf. 928 33 980 - e-post: bch@mhh.no
Byggeleder MHH - Hallvard de Bruyn - tlf. 907 56 155 - e-post: hdb@mhh.no
Prosjektleder PEAB AS - Ib Christian Augestad - tlf. 952 18 730 - e-post: ib.augestad@peab.no
Anleggsleder/Arbeidsleder PEAB AS - Marius Strand Amundsen - tlf. 932 46 824 - e-post: marius.strand.amundsen@peab.no