Gå til innholdet
Meny
Personvern og journalinnsyn
Noen prinsipper står sentralt i oppbyggingen av personvernlovgivningen. Prinsippene bygger på et grunnleggende ideal om at den enkelte skal ha bestemmelsesrett over personopplysninger om seg selv.  

Informasjonssikkerheten skal ivaretas

Den behandlingsansvarlige skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Det må kunne dokumenteres at rutiner og tiltak som sikrer peronsopplysninger blir etterlevet i praksis. Behandling av følsomme personopplysninger er underlagt særlig strenge regler.  

Personvernombud

MHH har et eget personvernombud for å ivareta personvernet. Du kan ta kontakt med ombudet på personvernombudet@mhh.no
Vi minner om at det ikke skal sendes sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post.

Rett til innsyn

Den behandlingsansvarlige skal bistå den registrerte med å gi innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, hva de skal brukes til og hvor de er hentet fra.  Rett til innsyn i pasientjournalen er omhandlet i pasientrettighetslovens §5-1.