Gå til innholdet
Meny
Pasient- og brukerombud
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor

Gratis og taushetsbelagt hjelp

All hjelp fra pasient- og brukerombudet er gratis. Ombudet har også taushetasplikt slik at du kan være anonym når du tar kontakt med de. Ombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

Områder de kan hjelpe deg med:

  • Avklare og svare på generelle spørsmål om helsetjenester

 

  • Ta imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten

 

  • Gi råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker

 

  • Informere om fremgangsmåte ved søknad og klage

 

  • Møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din

 

  • Hjelpe deg med å skrive klage om du trenger det

 

  • Informere om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade

 

  • Informere om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

Les mer informasjon om pasient- og brukerombudet, saker de har behandlet samt kontaktinformasjon til ombudet i ditt fylke på helsenorge.no.