Gå til innholdet
Meny
Klagemuligheter

Klage til Fylkesmannen

Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter hos oss, kan du sende en formell klage til Fylkesmannen, som fører tilsyn med helsetjenesten. Du kan be fylkesmannen vurdere:
- om du har fått oppfylt rettighetene dine
- om helsetjenesten har oppfylt sine plikter og, hvis ikke, om dette har gått ut over deg.


Mer informasjon på fylkesmannen.no


Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Mener du at du har fått en skade som skyldes behandlingssvikt kan du klage til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko, og av og til går det galt. På nettsidene til NPE er det samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning.

Mer informasjon om hva som skal til for å få erstatning, hvem som kan søke og tilgang til skademeldingsskjema finner du på npe.no.

Usikker på om du kan eller skal klage?

Dersom du er i tvil eller trenger noen å snakke med angående dine rettigheter og en mulig brudd på disse rettighetene kan du ta kontakt med oss eller ta kontakt med en uavhengig rådgiver som pasient- og brukerombudet. Pasient- og brukerombudet er rådgivende både for pasienter og for behandlingssteder. De kan bistå med å gjøre en vurdering av saken din og vi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre. All hjelp av pasient- og brukerombudet er gratis og er taushetsbelagt.
Les mer om pasient- og brukerombudet og hvordan de kan hjelpe deg