Gå til innholdet
Meny
Fritt behandlingsvalg
Fritt behandlingsvalg

Du kan fritt velge hvor du vil behandles

Fritt behandlingsvalg betyr at du som pasient har rett til  å velge og å bytte behandlingssted til et annet sykehus enn det du hører til. Du kan som hovedregel selv velge hvilket sykehus du vil bruke ved planlagt undersøkelse og /eller behandling. Ordningen med fritt behandlingsvalg gjelder alle offentlige og enkelte private sykehus i hele Norge.

Du kan velge både hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling senere skal skje. Fritt behandlingsvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, for eksempel en mer spesialisert type behandling.

MHH som ditt behandlingsvalg

Du er velkommen til å søke om behandling ved Martina Hansens Hospital. Dersom du ønsker dette trenger du en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut). Les mer om hvordan du kan bestille time hos oss. 

Begrensninger

Hvis du velger behandlingssted utenfor egen helseregion, kan behandlingsstedet unntaksvis avvise deg når dette er nødvendig for å sikre regionens egne pasienters rett til vurdering og behandling. Ved behandling utenfor egen helseregion må det betales forhøyet egenandel for reise.

Du kan lese mer om retten til fritt behandlingsvalg på helsenorge.no. Du kan også be henviseren din om mer informasjon og hjelp.