Gå til innholdet
Meny
Rettigheter
Martina Hansens Hospital tilbyr spesialiserte helsetjenester innenfor fagområdene ortopedisk kirurgi og revmatologi. Som pasient har du klart definerte rettigheter når du blir henvist til spesialisthelsetjenesten.

Pasientrettigheter

Rettigheter du har som pasient og pårørende finnes nedfelt i lover og forskrifter.
De viktigste rettighetene for deg som pasient hos oss er:
- Fritt behandlingsvalg
- Brukermedvirkning
- Pårørendes rettigheter
- Pasientreiser
- Klage og erstatning
- Pasient- og brukerombud
- Personvern og journalinnsyn
- Rett til innsyn i journal
- Helserettigheter for barn og unge
- Samvalg - ta egne valg i samråd med helsepersonell
- Taushetsplikt
- Frikort
- Egenandel
- Rettigheter ved fristbrudd
- Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

Du kan også lese mer om dine rettigheter som pasient eller pårørende på Direktoratet for e-helse sin nettside; Helsenorge.no.