Gå til innholdet
Meny
Pasientbiblioteket
Martina Hansens Hospital har 10 besøksvenner fra Røde Kors som frivillig kommer rundt på sykehuset med boktralle til pasientene, 2 ganger per uke. I pasientbiblioteket er det ca. 3.000 bøker som er registrert på data og gjort tilgjengelige via våre nettsider. De er sortert etter forfatter, tittel og tema.

Åpningstider:
- Mandag kl. 09:30 -13:00
- Torsdag kl. 09:30 - 13:00

Boklister pr. 2019

- sortert på tema
- sortert på tittel
- sortert på forfatter
- sortert på språk
- Infoskriv fra pasientbiblioteket

Les mer om pasientbiblioteket på Røde Kors sin side