Gå til innholdet
Meny
Ventetider
Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.
Forventet ventetid vil si det maksimale antall uker et behandlingssted anslår at en pasient må vente på utredningen eller behandlingen. Ventetiden ved ulike behandlingssteder for ulike utredninger og behandlinger finner du helsenorge.no/velg-behandlingssted.

Ventetid er individuelt

Ventetidene for den enkelte pasient blir fastsatt individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer. Hospitalet vurderer hvor raskt pasienten trenger undersøkelse eller behandling. Pasientene som har størst behov for hjelp kommer først i køen.

Vestre Viken rapporterer forventede ventetider til Fritt behandlingsvalg hver måned. Forventet ventetid er behandlingsstedenes skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer til å vente på utredning, behandling eller innleggelse. Ventetiden oppgis i antall uker.
På Helsenorge.no finner du forventede ventetider innen fysisk helse, psykisk helse, rus og avhengighet

Du kan lese mer om ventetider på helsenorge.no