Gå til innholdet
Meny
Kvalitet og pasientsikkerhet
Martina Hansens Hospital har som mål å være landets ledende muskel og skjelettsenter. Og for å nå dette målet holder vi oss oppdatert og har høy fokus på arbeid som utvikler faglig læring og økt kvalitet på tjenestene som vi tilbyr til våre pasienter.

Åpenhet om kvalitet og sikkerhet

Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet skal bidra til å skape trygghet og tillit til helsetjenester i Norge. Med det offentlige som oppdragsgiver er MHH underlagt Helse Sør-Østs strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.

Kvalitet og sikkerhet skal sikres gjennom at tjenestene til MHH skal:
•      Være virkningsfulle
•      Være trygge og sikre
•      Involvere brukerne og gi dem innflytelse
•      Være samordnet og preget av kontinuitet
•      Utnytte ressursene på en god måte
•      Være tilgjengelig og rettferdig fordelt
Les om Nasjonalt Pasientsikkerhetsprogram "i trygge hender 24/7".

Systematisk kvalitetsstyring gir tryggere pasientbehandling

Iso-sertifisering sikrer den beste pasientbehandling gjennom systematisk kvalitetsstyring. Standarden for kvalitetsstyring er et hjelpemiddel for sykehuset til å møte pasientforventninger, nasjonale krav og utfordringer til høy kvalitet på all pasientbehandling. Sertifiseringene bidrar til at din kontakt og behandling hos oss skal være den best mulige og at gjennomføres som planlagt. Les mer om ISO-sertifiseringen.

Fokus på kvalitetsstyring er viktig hos oss for kontinuerlig å forbedre alle våre aktiviteter.
Dette bidrar til et godt behandlingsresultat og et trivelig opphold for deg, hvor du blir møtt med respekt og omsorg. Alle våre behandlingstilbud har høy faglig kvalitet som bygger på nyere, vel dokumentert forskning og erfaring.

Kvaliteten på våre tjenester

Landsomfattende pasienttilfredshetsundersøkelser viser at kvaliteten på våre tjenester ligger over godt over landsgjennomsnittet for norske sykehus.
•      Nasjonalt leddregister viser at 80 % av hofteproteser innsatt ved MHH varer i minst 20 år. Levetid på kneproteser innsatt ved MHH er lengre sammenlignet med landsgjennomsnittet.
•      Tyve års registrering av infeksjoner viser at sjansen for at du får en infeksjonen etter behandling og opphold ved MHH er mindre her enn ved mange andre sykehus.

For oss er din mening som pasient om behandlingsresultatet og oppholdet ved hospitalet en viktig informasjon for å kontinuerlig kunne utvikle oss. Vi gjennomfører derfor regelmessige pasienttilfredshetsundersøkelser for å kunne bli enda bedre.