Gå til innholdet
Meny
Pål Borgen
PBorgen
Pål Borgen er spesialist i generell kirurgi og ortopedi. Han jobber som seksjonsoverlege ved hofteseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Han har arbeidet på Martina Hansens Hospital siden 1995 og hans kliniske hovedansvarsområde er utredning og behandling av kroniske og akutte lidelser i hofteregionen med hovedvekt på protesekirurgi. Borgen har en doktorgrad som omhandler tromboseprofylakse praksis ved protesekirurgi.

Kontaktinformasjon

E-post: paal.borgen@mhh.no

Pågående forskningsprosjekter

  • Hvor lenge skal man gi tromboseprofylakse? Register basert studie (Kobling av data fra Norsk Leddregister og Norsk pasient register).

 

  • Time dependent changes of Exeter primary hip replacement. Oppfølgingsstudie (15år) av pasienter operert 2002.

 

  • Oppfølgingsstudie av Spitzy takplastikk.

 

  • Randomisert kontrollert studie av Zoledronsyre ved hofteledds artrose.

 

Publikasjoner

2017

 

 

2014

 

 

 

2013

 

  • New anticoagulants as thromboprophylaxis after total hip or knee replacement. Int J Technol Assess Health Care. 2013 Jul;29(3):234-43. doi: 10.1017/S0266462313000251. Epub 2013 Jun 17. Review.PMID:23768996[PubMed - indexed for MEDLINE]
    Hamidi V, Ringerike T, Hagen G, Reikvam Å, Klemp M. (The authors are grateful to Marita Heintz, Hege Kornør, Ingvil Sæterdal, Ingvild Kirkehei, Pål Borgen, Ivar Sønbø Kristiansen, Torbjørn Wisløff, and Vigdis Laurak for their input and support throughout the Project.)

 

2012

 

2010


Clinical trial experience

1998 – 1999: Methro II – Martina Hansens Hospital
1999 – 2000: Methro III – Martina Hansens Hospital
2000 – 2001: Express – Martina Hansens Hospital
2002 – 2003: Bistro II – Martina Hansens Hospital
2004 – 2006: Renovate – Martina Hansens Hospital
2005 – 2006: Extend – Martina Hansens Hospital
2006 – 2007: Record – Martina Hansens Hospital