Gå til innholdet
Meny
Mehran Karimzadeh
img_6500
Mehran Karimzadeh er spesialist i ortopedisk kirurgi og jobber til daglig på hofteseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Spesialfeltet hans er hofteproteser. 

Kontaktinformasjon

E-post: mehran.karimzadeh@mhh.no
Telefon: 40028058

Pågående forskningsprosjekt

"Effekten av behandling med Zoledronsyre på artrose i hofteledd."
Prosjektbeskrivelse:
Ikke kirurgisk behandling av hofteslitasje er begrenset til fysikalsk behandling og smertelindrende medisiner. Vårt mål er å teste ut Zoledronsyre på pasienter med hofteslitasje og bengarslesjoner. Dette er en randomsiert kontrollert dobbelt blindet studie hvor halvparten av pasientene får placebo. Primære endepunkt er å teste om pasientene får mindre smerte, men vi ønsker også å se om de får bedre funksjon, bedre benkvalitet og mindre slitasje sammenliknet med placebogruppen. Hvis man kan behandle artrose pasienter med Zoledronsyre kan man utsette protese i potensielt flere år. Dette kan ha stor betydning for unge protesepasienter som da kanskje slipper revisjon senere i livet.

Prosjektleder: Mehran Karimzadeh
Veiledere: Erik Fink Eriksen, Stig Heir og Pål Borgen