Gå til innholdet
Meny
Kjetil Nerhus
Kjetil Nerhus er spesialist i ortopedisk kirurgi og har en doktorgrad som omhandler kirurgisk behandling av artrose i kneet. Han jobber som klinikksjef for ortopedisk klinikk og i tillegg har han klinisk arbeid som overlege på kne- og skulderseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Hans kliniske hovedinteresser er utredning og behandling av kne- og skulderlidelser.

Kontaktinformasjon

E-post: kjetil.nerhus@mhh.no
Telefon: 93409934

Publikasjoner - Vitenskapelige artikler

2017

     Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S, Thornes E, Heir S.

 

 

 

2015

 

2012   

 

2010

 

 

1995

 • Testikkel ascens. Tidsskr Nor Legeforen. 1995 Feb 20;115(5):598–600.
  Dahl HM, Nerhus TK, Haga OS, Haukaas S.
          

 

Medisinske bøker og bok-kapitler

 • Metodebok i skadebehandling 1-5. utgave.
  (red. Lønne,G. & , Nerhus, T.K.), ISBN 978 -82-92934-07-4, Legeforlaget, Oslo, 2010.

 

 • Turnuslegeboka 4-6. utgave.
  (red. Aabakken L, Bendz B), 978-82-92934-05-0, Legeforlaget, Oslo 2016. Medforfatter til kapittel om muskel skjelett, og til kapittel om sår- og brannskader.

 

Medisinske apper for iPhone/iPad

 • Metodebok i skadebehandling iOS utgave
  (red. Lønne,G. & , Nerhus, T.K.), i Apple Appstore, Legeforlaget, Oslo, 2012 og 2018.

 

 • Turnuslegeboka iOS utgave
  (red. Aabakken L, Bendz B), i Apple Appstore, Legeforlaget, Oslo, 2018.