Gå til innholdet
Meny
Geir Hjorthaug
G.Hjorthaug
Geir Aasmund Hjorthaug er spesialist i ortopedisk kirurgi og jobber på seksjon for revmakirurgi og fot- og ankelkirurgi ved Martina Hansens Hospital. Han er PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo med et prosjekt som har som målsetning å kartlegge tidlige faser av sene-bentilheling og bruddtilheling og å teste effekt av behandling med adjuvante legemidler som kan påvirke vevstilheling. Prosjektet utgår fra Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo, Institutt for Kirurgisk forskning, gruppen Experimental Orthopaedic Research.

Kontaktinformasjon

E-post: geir.aasmund.hjorthaug@mhh.no
Telefon: 40028073 / 40204884

Pågående forskningsprosjekt

 • Effects of inhibition of bone resorption and cyclooxygenase on bone and tendon-to-bone healing: Experimental studies of fracture and tendon-to-bone healing in the rat. (Arbeidstittel, Hjorthaugs PhD-prosjekt)

 

Publikasjoner

2018

 

2016

 

2014    

 

 

2012    

 

 • Identification of neck versus shaft fractures (INS method). A new definition of metacarpal neck area and metacarpal neck fractures. Manuscript. https://www.duo.uio.no/handle/10852/41732
  Sletten IN, Nordsletten L, Hjorthaug GA, Holme I, Hellund JC, Kvernmo HD.

Abstract/Poster presentasjoner

2017

 • Ingen negativ effekt ved tidlig eller forsinket kortvarig administrasjon av parecoxib ved bruddtilheling - en eksperimentell studie. Hjorthaug GA, Søreide E, Nordsletten L, Madsen JE, Reinholt FP, Niratisairak S, Dimmen S. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2017”.

 

2016

 • Effect of zoledronic acid on tendon to bone healing- An experimental study of biomechanics and bone remodeling in a rat model. Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Søreide E, Dimmen S. Abstract presentation. Nordic Orthopaedic Federation Congress 2016, Linköping.

 

2014

 • Effekt av zoledronsyre på sene-ben-tilheling - en eksperimentell studie. Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Søreide E, Dimmen S. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2014”.
  Atrofisk pseudartrose i humerusskaftet og D-vitaminmangel - en kasuistikk. Hjorthaug GA, Frihagen F. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2014”.

 

2013

 • Tilheling av sene i tibia bentunnel - en longitudinell eksperimentell studie. Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Dimmen S. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2013”.

 

2012

 • BMD ved normal tilheling av sene i tibia bentunnel - en longitudinell eksperimentell studie i rotte. Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Dimmen S. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2012”.

 

2010

 • Relasjon mellom forandring av Hb og CRP postoperativt med tre ulike tilganger ved primær total hofteprotese. En retrospektiv studie. Hjorthaug GA, Månsson L, Baumann S. Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2010”.