Gå til innholdet
Meny
Forskning
MHH-forskning
Forskningsprosjekter fører til en særskilt spisskompetanse innen de aktuelle felt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet, mens andre er samarbeidsprosjekter med forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fokus på forskning og samarbeid gir interessante studier som vil komme mange pasienter og behandlere til gode. I 2018 medvirket forskerne ved hospitalet til 23 vitenskapelige artikler og holdt totalt 30 foredrag på nasjonale og internasjonale kongresser. I 2018 fullførte en ortoped og en revmatolog PhD-utdanning. 4 doktorgradskandidater har arbeidet med avsluttende del av avhandlingene sine. Det pågår nå 16 pågående forsknings-prosjekt på MHH, hvorav 4 inkluderer pasienter fortløpende.

Prosjekter innen ortopedi
Ved ortopedisk avdeling har det både blitt, og blir forsket på ulike felt innenfor behandling av skader og sykdom i kne, skulder, hofte og rygg. Flere av studiene er del av doktorgradsprosjekter, men det foregår også andre prosjekter.

Ny forskning utført ved MHH viser at kirurgisk behandling av små og medium seneskader i skulderen gir bedre resultater på lang sikt, sammenlignet med behandling med fysioterapi. Se video av forskningsresultatet:
(Link: https://www.youtube.com/watch?v=GBSbpIYouxI)

Prosjekter innen revmatologi

Det pågår ulike forskningsprosjekter med revmatologisk avdeling – flere av de er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet. Hovedtyngden av forskningsprosjektene er innenfor artrittsykdommer (leddbetennelse), men det forskes og på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. Mange som kommer med nyoppstått leddbetennelse får tilbud om å være med i et forskningsprosjekt.

Forskere ved MHH

Andreas Diamantopoulos (revmatolog, PhD)
Arne Ekeland (ortoped, professor emeritus)
Cathrine Aga (LIS ortopedi, PhD)
Elisabeth Thornes (fysioterapeut)
Ellen Sauar Norli (revmatolog, PhD)
Erik Jansen (ortoped) 
Geir Hjorthaug (ortoped)
Geir Solberg (ortoped)
Hilde Haukeland (revmatolog)
Kjetil Nerhus (ortoped, PhD)
Nina Kise (ortoped)
Pål Borgen (ortoped, PhD)
Stefan Moosmayer (ortoped, PhD) 
Stig Heir (ortoped, PhD) 
Toril Hennig (spesialergoterapeut
Mehran Karimzadeh (LIS Fellow)