Gå til innholdet
Meny
Revmatologisk avdeling
Vår revmatologiske avdeling ledes av klinikksjef og avdelingsoverlege Anne Prøven og har ansvaret for utredning og behandling av revmatiske sykdommer for befolkningen i Viken fylkeskommune. Avdelingen er den nest største i landet innen sitt fagfelt.

Spesialister innen alle revmatiske sykdommer

 Våre revmatologer har en spesialkompetanse som dekker alle typer revmatiske leddlidelser, både betennelsesaktige og degenerative; samt revmatologiske systemsykdommer. I tillegg til medikamentell behandling har sykehuset høyt kvalifiserte ortopediske kirurger som tilbyr de aller fleste revmakirurgiske inngrep.

Avdelingens spesialister er alltid oppdatert ifølge nasjonale og internasjonale retningslinjer angående utredning og behandling.

Revmatologisk avdeling har pågående forskningsprosjekter innenfor flere sykdomsfelt med hovedtyngde på artrittsykdommer (leddbetennelse), men også på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. Mange som kommer med nyoppstått leddbetennelse får tilbud om å være med i et forskningsprosjekt.

________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om vårt revmatologiske behandlingstilbud og hvordan du kan bestille time til 
utredning/behandling hos en av våre spesialister.


________________________________________________________________________________________________