Gå til innholdet
Meny
Ortopedisk avdeling
_dsc3542c
Vår ortopedisk avdeling ledes av klinikksjef og avdelingsoverlege Tor Kjetil Nerhus. Avdelingen er høyt spesialisert innen utredning og behandling av ulike ortopediske sykdommer eller skader. Våre ortopediske spesialister vurderer henvisninger, utreder og utfører både ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling. Ikke-kirurgisk behandling og opptreningen foregår i tverrfaglige team bestående av sykepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom.

Ortopedisk avdeling er inndelt i 5 ulike seksjoner, for spesialisering av behandlingstilbudet etter hvilket område av kroppen som er rammet, type inngrep og omfang:

1. Seksjon for hoftekirurgi

Leder: Seksjonsoverlege Pål Borgen
Vi er et av sykehusene i landet som setter inn flest proteser i hofteledd. Seksjonen har også spesialisert kompetanse på utskiftning av hofteproteser. Totalt utfører vi ca. 700 hofteoperasjonerr i året. 

2. Seksjon for ryggkirurgi og barnekirurgi

Leder: Seksjonsoverlege Nikolaos Ikonomou
Seksjonens spesialister er eksperter innen kirurgi av tranghet i ryggkanalen(spinalstenose), skiveprolaps og avstivninger. Her utføres det ca. 600 inngrep hvert år.

3. Seksjon for kne- og skulderkirurgi

Leder: Seksjonsoverlege Stig Heir
Legene ved seksjonen har lang erfaring med vurdering og behandling av ulike typer kne- og skulder plager. Seksjonen utfører årlig ca. 450 kneproteser, ca. 100 korsbåndsoperasjoner og ca. 180 skulderoperasjoner.

4. Seksjon for revmakirurgi og fotkirurgi

Leder: Seksjonsoverlege Lars Bjune
Revmakirurgisk seksjon ved Martina Hansens Hospital er landets nest største avdeling for revmakirurgi. I tillegg er seksjonens leger høyt spesialiserte og har et stort operasjonsvolum innenfor fotkirurgi. Vi utfører over 1000 inngrep på føtter og ankler i løpet av ett år, noe som gjør oss til det største sykehuset i landet innenfor dette fagfeltet. 

5. Seksjon for dagkirurgi og håndkirurgi

Leder: Seksjonsoverlege Øyvind Hagen
Fleste korsbånd, hånd-, albue-, fot- og ankeloperasjoner og noen skulderoperasjoner utføres dagkirurgisk med kikkhullskirurgi (artroskopi). Dagkirurgi er mindre inngrep som innebærer at pasienten opereres og reiser hjem samme dag. Over 2100 forskjellige dagkirurgiske inngrep utføres årlig ved seksjonen, hvor ca. 700 av inngrepene er hånd- og albueinngrep. 
 

________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om vårt ortopediske behandlingstilbud og hvordan du kan bestille time til
utredning/behandling hos en av våre spesialister.


________________________________________________________________________________________________