Gå til innholdet
Meny
Avdelinger


Ortopedisk avdeling

Klinikksjef og avdelingsoverlege: Tor Kjetil Nerhus
Ortopedisk avdeling vurderer henvisninger, utreder og behandler skader og sykdommer i muskler og skjelett.
Les mer om ortopedisk avdeling

Revmatologisk avdeling

Klinikksjef og avdelingsoverlege: Anne Prøven
Revmatologisk avdeling vurderer henvisninger, utreder og behandler revmatologiske sykdommer.
Les mer om revmatologisk avdeling

Radiologisk avdeling

Avdelingssjef: Ellen Moe
Radiologisk avdeling vurdere henvisninger og bistår i utredningsarbeidet gjennom billedtakning; røntgenundersøkelser. Radiologisk avdeling ligger i 1. etasje ved ekspedisjonen. 
Les mer om våre røntgentjenester

Fysioterapi, ergoterapi og sosionom avdelingen

Avdelingssjef: Unni Sire Seljom
Våre ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer inngår i det tverrfaglige samarbeidet med pasientene som mottar revmatologisk og ortopedisk behandling.
Les mer om vårt opptrening- og tilretteleggingstilbud

Laboratoriet

Avdelingssjef: Sissel Wiik
Laboratoriet bistår i utredning av revmatologiske og ortopediske pasienter ved å ta prøver til diagnostisering og ved innleggelse eller etterkontroll. Laboratoriet ligger i 1. etasje ved ortopedisk poliklinikk.

Operasjonsavdelingen

Avdelingssjef: Kari Baadstø
Hovedoperasjonsenhet planlegger og utfører større inngrep som krever innleggelse på sykehuset for oppfølging etter operasjonen. De har også ansvar for pasientoppfølging før operasjoner. Mottaksområdet for pasienter som skal legges inn er i 3. etasje. Du kan ta heisen opp til høyre for ekspedisjonen. 
Dagkirurgisk enhet planlegger og utfører mindre inngrep som innebærer at pasienten opereres og reiser hjem samme dag. Enheten har ansvar for pasientoppfølging før dagsoperasjoner. Fleste hånd, albue, fot og ankel operasjoner, korsbånd og noen skulder operasjoner utføres dagkirurgisk med kikkhullskirurgi(artroskopi). Etter inngrepet overvåkes pasientene i minimum en time og servert mat og drikke. Vi gir informasjon om både smertelindring og hvordan pasienten skal forholde seg etter operasjonen. Mottaksområde for dagkirurgi ligger i 4. etasje. Du kan ta heisen opp ved poliklinikken/venterommet i 1. etasje. 

Ortopedisk sengepost

Avdelingssjef: Inger Johansen
Vi har en helhetlig ortopedisk sengepost ved sykehuset som har ansvar for å følge opp ortopediske pasienter som legges inn på sykehuset. Sengeposten tar i mot pasienter som kommer til sykehuset for planlagte operasjoner. Pleiepersonellet organiserer seg slik at pasienter skal ha begrenset antall ansatte å forholde seg til. Hvor lenge pasientene blir liggende på sengeposten avhenger av behandling og individuelle behov. Sengeposten finner du i 3. etasje.


Postoperativ avdeling

Avdelingssjef: Unni  Schrøen-Nordström
Postoperativ avdeling overvåker og gir pleie og smertebehandlinger til pasienter rett etter de er operert. Det er ikke anledning til visitt på postoperativ. Pasientene flyttes til sengepost etter hvert som de er klare for det.

Anestesiavdeling

Avdelingssjefer: Unni Toftegård og Unni Schrøen-Nordström
Våre anestesioverleger er erfarne i å legge ultralyd-veiledede blokader til smertebehandling før, under og etter operasjon. Anestesiavdelingen er del av sykehusets smertegruppe, som kontinuerlig oppdaterer behandlingsmetoder mot smerter.
Les mer om anestesiavdelingen og anestesimetoder  

Ortopedisk poliklinikk

Avdelingssjef: Inger Johansen
Poliklinikkene har ansvar for konsultasjon med pasienter som mottas til revmatologisk og ortopedisk behandling. De ansvar for både diagnostisk utredning av pasienter, behandling som ikke krever operasjon og undervisning av pasienter. Årlig har poliklinikkene over 35.000 konsultasjoner innen ortopedi, revmatologi og barneortopedi. Ortopedisk poliklinikk finner du i 1. etasje

Revmatologisk poliklinikk

Avdelingssjef: Jannicke Sundsby Karlengen
Poliklinikken har ansvar for konsultasjon med pasienter som mottas til revmatologisk behandling. De ansvar for både diagnostisk utredning av pasienter, infusjoner og undervisning av pasienter. Revmatologisk poliklinikk finner du i 2.etasje. 
                                      

Ekspedisjon

Kontorleder: Åse Holum Flatner
Ekspedisjonen hos oss mottar og registrerer pasienter som ankommer sykehuset. Ekspedisjonen finner du rett til venstre for hovedinngangen til sykehuset.
Les mer om ekspedisjonens kontaktinformasjon

Pasientinntak

Avdelingssjef: Wenche Kikut
Kontoret for pasientinntak har ansvar for dialog med pasientene og har ansvar for innleggelse og tilrettelegging for våre pasienter som skal gjennom en større operasjon som krever innleggelse på sykehuset.
Les mer om kontaktinformasjon til pasientinntaket

Timebestilling

Kontorledere: Turid Thøring og Wenche Elstad Kristiansen
Timebestillingen hos oss setter opp timer til behandling og registrerer nye henvisninger til ortopedisk eller revmatologisk behandling.
Les mer om kontaktinformasjon til timebestilling


Dokumentsenteret

Kontorleder: Åse Holum Flatner
Dokumentsenteret behandler brevpost og elektronisk post. Ønsker du som pasient utskrift av journalen din, vennligst ta kontakt med oss på arkiv@mhh.no .