Gå til innholdet
Meny

Starter utbygging våren 2018

Administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia har ambisjoner om at Martina Hansens Hospital skal være pasientens førstevalg. Da trengs det gode fasiliteter. Et tilbygg på 5000 kvm til vest for hovedbygget er planlagt å stå ferdig i 2020.

Skjermbilde
ILLUSTRASJON: RATIO Arkitekter AS

Hittil har sykehuset vært gjennom en lang planleggingsprosess der vi nå er inne i sluttføringen av detaljprosjektet. På nyåret går MHH ut i markedet for å sikre en entrepenør som skal gjennomføre utbyggingen. Nybygget vil gå over 7 etasjer og vil ha en teglsteinfasade i tråd med det eksisterende bygget.

Sykehuset står foran en utvidelse som blant annet skal gi større operasjonskapasitet, nye og bedre sengefløyer og ny og moderne sterilsentral. Et godt og oppdatert tilbud kommer også lokalbefolkningen til gode både når det gjelder helsetilbudet og i form av viktige arbeidsplasser. I tråd med befolkningsutviklingen vil det ortopediske behovet øke med årene, og oppgraderingen og utvidelsen vil føre til økt kapasitet og opprettholde korte ventetider for pasienter.

Sykehuset tar også i mot pasienter gjennom fritt behandlingsvalg, så opprustning og utvidelse av sykehuset er også for pasienter som kommer fra hele landet for å bli behandlet på MHH. *Gjennom fritt behandlingsvalg har du muligheten til å velge akkurat det stedet og den behandleren som passer dine behov, hvor som helst i landet.


Les mer om utbyggingen 2018-2020


______________________________________________________________________________________________

Var artikkelen nyttig?

Du er velkommen til å dele den med andre!

e-post1
facebook
twitter