Gå til innholdet
Meny

Pasienten i sentrum med PasientSky

PasientSky og Martina Hansens Hospital har inngått et utviklingssamarbeid som skal gjøre flere av hospitalets tjenester tilgjengelige for pasientene gjennom digitale flater.

 Den første løsningen som er lansert, gir pasienter ved utvalgte revmatologer mulighet til å selv bestille og administrere timer direkte gjennom PasientSkys pasientportal og pasientapp.

Løsningen fungerer ved at Martina Hansens Hospital, gjennom PasientSky, kontakter den henviste pasienten og informerer om hvilke muligheter som nå er tilgjengelige. Deretter får pasienten selv mulighet til å velge en time, enten pasienten vil ha første ledige time eller et spesifikt tidspunkt som passer pasienten best.

Tilgang kan fåes gjennom innlogging på mhh.no eller pasientsky.no, samt ved å laste ned PasientSky-appen fra App Store eller Google Play.

For pasientene betyr dette

– Færre unødvendige kontakter med hospitalet av administrativ karakter.
– Mulighet for å selv velge sin time.
– Et samlet overblikk.


For hospitalet betyr dette

– Økt pasienttilfredshet.
– Forenklet pasientadministrasjon.
– Redusert antall pasienter som ikke møter til sin time.

Martina Hansens Hospital ønsker å være en pådriver for utvikling av teknologiske løsninger som legger til rette for større pasientinvolvering og medinnflytelse. Dette har gjort PasientSky til det naturlige valget som leverandør av dette prosjektet.

PasientSky er et norskeid selskap som utvikler bedre IT-løsninger for pasienter og behandlere. PasientSky-plattformen brukes i dag av omkring 80 % av alle allmennleger i Norge, og i økende grad også av pasientene deres.

Les mer om PasientSky og deres løsninger på pasientsky.no.