Gå til innholdet
Meny

Ny sykehusdirektør ansatt ved Martina Hansens Hospital

Per Skaugen Bleikelia ble mandag 27. mars ansatt som administrerende direktør ved Martina Hansens Hospital, som er et spesialsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Tiltredelsesdato vil bli gjort kjent senere.

Per Bleikelia kommer fra stillingen som direktør ved Ringerike Sykehus, hvor han har vært tilsatt siden november 2011. Han viser til at dette har vært svært gode år i hans yrkesmessige karriere. Ringerike Sykehus og Hallingdal Sjukestugu har vist en solid faglig og økonomisk utvikling i denne perioden. Han har blitt tildelt 5 lederpriser i perioden. Han berømmer det gode samarbeid han har hatt med de ansatte og sier at uten deres entusiasme ville hverken hans priser eller sykehusets resultater vært mulig.

Han har tidligere innehatt en rekke ledende stillinger i norsk helsevesen, herunder ekspedisjonssjef i Helsedepartementet under 4 ulike statsråder, viseadministrerende direktør ved Det Norske Radiumhospital og administrerende direktør i Sykehuspartner.

Nå gleder han seg til å ta fatt på oppgaven i samarbeid med de ansatte ved Martina Hansens Hospital.


Les pressemeldingen i budstikka