Gå til innholdet
Meny

Ny doktorgrad - Ph.D Ellen Sauar Norli

Torsdag 11. oktober forsvarte revmatolog Ellen Sauar Norli sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "Disease spectrum, predictors and outcome in very early arthritis. Data from the Norwegian Very Early Arthritis Clinic.” Martina Hansens Hospital gratulerer Ellen Sauar Norli med doktorgraden!

Sammendrag av avhandlingen

Hovne ledd kan være tegn på både kroniske og forbigående sykdommer. Tidlig behandling er avgjørende for det videre forløpet ved kronisk leddgikt. Men med tidlig behandling øker også faren for å overbehandle pasienter med forbigående sykdommer. Blant pasienter som oppfylte kriteriene for leddgikt fant forskerne 14% med forbigående leddhevelse. I visse undergrupper var imidlertid denne andelen mye større, opptil 42%. Dette gjaldt spesielt pasientene med kortest sykehistorie, med negativ anti-CCP (blodprøve ofte positiv ved leddgikt) og pasienter som aldri hadde røkt. I denne siste pasientgruppen vil det altså være viktig å være obs på faren for overbehandling.

Hevelse i bare ett ledd er generelt forbundet med bedre prognose enn hevelse i flere ledd, men kan også være tegn på kronisk sykdom. Ved kun ett hovent ledd fant forskerne at det var av stor betydning for utvikling av kronisk sykdom hvilket ledd som var hovent. Hevelse i håndleddet nesten doblet risikoen, mens hevelse i ankelen mer enn halverte den.

Blant alle pasientene med nyoppstått leddhevelse var det 40% som utviklet kronisk sykdom i løpet av prosjektets varighet, mens det blant pasientene med kun ett hovent ledd bare var 25%. De fleste pasientene med nyoppstått leddhevelse hadde altså forbigående sykdom.