Gå til innholdet
Meny

Ny doktorgrad - Ph.D Cathrine Aga

Fredag 25. januar forsvarte Cathrine Aga, spesialist i ortopedisk kirurgi ved Kne- og skulderseksjonen på Martina Hansens Hospital sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d) ved UiO: "The effect of an Anatomic Double-bundle surgical technique on the outcome of Anterior Cruciate Ligament Reconstructions ". Martina Hansens Hospital gratulerer Aga med doktorgraden!!

disputas-cathrine-aga

BILDE: Cathrine Aga. Kilde: Senter for idrettsskadeforskning

 

Sammendrag av avhandlingen

Double-bundle operasjonsmetode ble utviklet for å forbedre resultatene etter korsbåndkirurgi, men teknikken er både komplisert, dyrere og mer ressurskrevende enn vanlig Single-bundle rekonstruksjon. I avhandlingen The effect of an Anatomic Double-bundle surgical technique on the outcome of Anterior Cruciate Ligament Reconstructions har Cathrine Aga og medarbeidere funnet at Double-bundle rekonstruksjonsteknikk ikke ga bedre resultat etter 2 år sammenliknet med tradisjonell Single-bundle teknikk.

Formålet med forskningen var å se om pasienter operert med Double-bundle rekonstruksjons teknikk opplevde en bedre kne-relatert livskvalitet enn pasienter som fikk Single-bundle rekonstruksjon av det fremre korsbåndet. Sekstito pasienter med anatomisk Single-bundle ble derfor sammenliknet med 54 pasienter med anatomisk Double-bundle rekonstruksjon: Livskvalitet, funksjon og symptomer var lik i begge grupper etter 2 år. Man fant heller ikke noen forskjell i kne-stabilitet, aktivitetsnivå eller utvikling av slitasje (artrose) i kneet mellom de to gruppene.

Videre ble de nasjonale korsbåndregistrene i Norge, Sverige og Danmark brukt for å sammenlikne risiko for en ny korsbåndoperasjon i samme kne: 1000 pasienter operert med Double-bundle rekonstruksjon ble sammenliknet med 52 000 Single-bundle rekonstruksjoner og man fant heller ikke her noen forskjell mellom de to gruppene ( 3.7% versus 3.8 % revisjoner).

Oppsummert har anatomisk Double-bundle rekonstruksjon ikke vist seg å gi noe bedre resultat enn anatomisk Single-bundle rekonstruksjon, og da denne operasjonsteknikken er både komplisert, dyrere og mer ressurskrevende i forhold til Single-bundle teknikk bør den ikke anbefales som førstevalg til pasienter som skal opereres for korsbåndskade.

Les mer om Aga og hennes forskningsarbeid