Gå til innholdet
Meny

Merete er Årets sykepleier

Merete Skogen Birkelund fra postoperativ avdeling ved Martina Hansens Hospital ble onsdag 26. september hedret som Årets sykepleier i Akershus. Merete Skogen Birkelund ble tildelt diplom og utmerkelsen «Årets sykepleier» av NSF sin fylkesstyrerepresentant Beril Langset. Utmerkelsen markert med taler og kake i operasjonsavdelingen.

 

merete-arets-sykepleier-8

HEDRET AV KOLLEGAER: Merete Skogen Birkelund i midten, her sammen med avdelingssjef Unni Schrøen-Nordström, NSF fylkesstyrerepresentant Berit Langset, intensivsykepleier Annlaug Skåden Velene, intensivsykepleier Hege Sundgaard Kaasa, intensivsykepleier Britt Gaustad Fuglevik, avdelingssykepleier Marianne Grasdalen Gultvedt, klinikksjef Tor Kjetil Nerhus og adm. direktør Per Skaugen Bleikelia.

Nominert av sine kolleger

Norsk Sykepleierforbund, Akershus deler årlig ut prisen «årets sykepleier» for å sette fokus på medlemmer som utgjør en forskjell, som bidrar til utvikling og som fortjener å hedres. Prisen skal synliggjøre og hedre de sykepleierne som utmerker seg i sin arbeidshverdag. Dette i form av å fremme sykepleierfaget på en positiv måte. Postoperativ avdeling har nominert Merete til årets sykepleier, fordi hun virkelig fortjener det. Hun er en fantastisk arbeidskollega og de ansatte på postoperativ er så glad for at nominasjonen deres er tatt til følge.

merete-arets-sykepleier6.jpg
PRISVINNEREN: Humørsprederen var naturligvis i ekstra godt humør under utmerkelsen.

Støttespiller, pådriver og pasientens advokat

NSF setter høye krav til å bli kåret til årets sykepleier. Her er postoperativ avdeling sine ord om Merete og noen av grunnene til at hun er kåret til årets sykepleier:

«Merete er utdannet anestesisykepleier og har vært fagutviklingssykepleier på postoperativ i 12 år. Hun er en utrolig engasjert faglig pådriver for hele MHH og en god støttespiller for hele faggruppen. Hun er dyktig i veiledning av både kolleger og studenter. Merete var med å opprette sykehusets smertegruppe i 2004, der hun fortsatt sitter som leder. I smertegruppen er hun opptatt av at smertebehandlingen til pasientene skal være kunnskapsbasert og at denne kunnskapen må formidles til alle yrkesgrupper.

Merete har sittet i styret på MHH i 2 perioder og har der vært ansattes representant. I styrearbeidet har hun på en klok og uredd måte tatt opp saker som har angått ansatte og ikke minst pasientene.

Merete har et sterkt faglig engasjement og har tatt utdanning innen Kunnskapsbasert praksis. Hun er opptatt av at sykepleiepraksisen skal være kunnskapsbasert og har undervist de andre fagutviklingssykepleierne i dette.

Hun representerer MHH i fag og forskningsgruppen i Helse-sørøst, der hun er aktivt med i arrangementskomiteen.

Merete skaper en god arbeidskultur og er en humørspreder av rang! Hun er alltid positiv og finner løsninger på det meste.

Hun brenner for sykepleierfaget og er en ukuelig optimist og pådriver i saker som omfatter det beste for pasienten og kvalitetsforbedringsaker. Hun er virkelig en pasientenes advokat.»


Martina Hansens Hospital gratulerer Merete med velfortjent pris som Årets sykepleier!!!