Gå til innholdet
Meny

Martina Hansens Hospital publisert i innovasjonsrapport

Torsdag 2.mars 2017 ble rapporten «Helsebringende innovasjon» publisert av Helse Sør-Øst,
hvor MHHs innovasjonsprosjekt er presentert over to sider på en flott måte ved et intervju av
administrerende direktør Pål J. Husby.
I 2015 inviterte Helse Sør-Øst alle virksomheter til å søke om innovasjonsmidler. Det var 14 prosjekter som søkte om støtte og kun to fikk innvilget støtte. Til stor glede ble MHHs prosjekt «brukerinvolvert timebestilling» ett av de to, og fikk tildelt 2 millioner av Helse Sør-Øst.

Direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF, Per Morten Sandset har uttalt at midlene går til to meget lovende prosjekter som kan bidra til å redusere ventetider og bedre tilgjengeligheten.

- Les hele innovasjonsrapporten (Artikkel om MHH finner du på side 18-19)


Prosjektet «brukerinvolvert timebestilling» skal bidra til at Martina Hansens Hospital er ledende innenfor det Helse- og omsorgsministeren kaller pasientens helsetjeneste, altså en tjeneste der pasienten involveres i større grad. MHHs samarbeid med Melin Medical og deres tjeneste PasientSky bidrar til en løsning som gjør det enklere å administrere dag-til-dag-aktiviteter for både pasienter, helsepersonell og behandlere. Den første løsningen som er lansert, gir pasienter ved utvalgte revmatologer mulighet til å selv bestille og administrere timer direkte gjennom PasientSkys pasientportal og pasientapp.

Snøballeffekten vi har sett på innovasjonsprosjekter har medført flere spennende prosjekter ved Martina som HSØ er opptatt av. En videreføring av prosjektet «brukerinvolvert timebestilling» har ført til at et annet spennende prosjekt Exodus-prosjektet har fått innovasjonsmidler på kr 500.000,- fra Helse Sør-Øst. Dette prosjektet tar sikte på å involvere pasienter i større grad med hjemmerapportering, som reduserer antall kontrollkonsultasjoner ved sykehuset og dermed fører til økt kapasitet og kortere ventetider for nyhenviste pasienter. Exodus-prosjektet gjøres i samarbeid med Structured Patient i Kristiansand som på bakgrunn av samarbeidet med MHH fikk tildelt 3 millioner kroner fra Innovasjon Norge.