Gå til innholdet
Meny

Klinikkstyrt sykehus

1. desember 2017 gikk MHH over til en klinikkstyrt ledelsesmodell og organisering av sykehuset. Administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia ønsker at beslutningene tas nærmere den kliniske driften og de som jobber klinisk (helsepersonell), og dermed nærmere pasienten.

Bleikelia-modellen-mhh-2017

Bruken av ordet "klinikk" eller "avdeling" utgjør ingen forskjell i møte med pasient, pårørende og samarbeidspartnere, men sier noe om hvordan sykehuset organiseres internt. Klinikkstyring/Bleikeliamodellen betyr at i den daglige styringen av sykehuset så snur vi ledelsespyramiden på hodet, og de to klinikksjefene på sykehuset Tor Kjetil Nerhus ved ortopedisk klinikk og Glenn Haugeberg ved revmatologisk klinikk som har ansvar for beslutningene som tas for pasienter og ansatte. 

Administrerende direktør vil at de ansatte skal bli sett og har en mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Fornøyde ansatte gir god behandling og fornøyde pasienter. Han vil ha de ansatte på toppen av pyramiden, la de som jobber på klinikkene få mer makt, la de ta ansvar for det makten følger med seg.