Gå til innholdet
Meny

Informasjon om coronavirus - oppdatert 27. mars

corona-virus-mork201920-

For å forebygge og forhindre smitte av coronaviruset følger hospitalet råd fra Folkehelseinstituttet og Hospitalet har egne retningslinjer for ansatte for å forebygge smitte. I denne nyhetssaken finner du informasjon til deg som pasient, pårørende, besøkende eller leverandør til hospitalet.

Status driftssituasjonen ved MHH per 27. mars

MHH har inngått avtale med Vestre Viken HF om utlån av helsepersonell og arealer i forbindelse med Corona-situasjonen. VVHF-Bærum sykehus sin kreftpoliklinikk og øyeblikkelig hjelp ortopedi disponerer nå arealer i hospitalet. Les hele nyhetssaken

Låner ut helsepersonell til Vestre Viken - stenger ikke

Hospitalet har midlertidig utsatt planlagt ortopedisk aktivitet og omorganisert seg slik at et stort antall helsepersonell kan lånes ut til Vestre Viken helseforetak. Hospitalet stenger ikke fordi om ansatte bytter arbeidssted for en periode. Alle kirurgiske avtaler er strøket, og det meste av avtalene på poliklinikken er enten utsatt, eller overført til telefonkonsultasjoner. Les hele nyhetssaken i Budstikka

Pasienter med revmatisk sykdom

Per 27. mars er nær halvparten av legene på revmatologisk avdeling omdisponert til VVHF-Bærum sykehus for å bistå under pandemien, og vi må forvente at flere av disse vil måtte bidra i nær fremtid. Vi har derfor redusert kapasitet på avdelingen. Rutinekontroller og vurderinger som ikke haster vil derfor måtte utsettes på ubestemt tid. 

Pasienter med alvorlig/aktiv sykdom og behov for rask vurdering og behandling, vil prioriteres og fortsatt få et fullt forsvarlig tilbud. Alle infusjonsbehandlinger går som planlagt, med unntak av behandlinger for benskjørhet. I tillegg vil de aller fleste konsultasjoner skje som telefonkonsultasjon som et smitteforebyggende tiltak.

Pasienter som har luftveiesymptomer eller sitter i karantene som følge av "nærkontakt" eller reise utenfor Norge skal ikke møte på sykehuset. Se informasjon om karantene lengre nede på denne siden.

Diakonhjemmet sykehus har utformet en veileder for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom, slik som leddgikt, spondyloartritt og psoriasisartritt. Veilederen inneholder informasjon som er nyttig også for våre pasienter. Les veilederen her

Karantene - utenfor Norge og eller har hatt "Nærkontakt"

Regjeringen har innført karantene for alle som har vært utenfor Norge etter 27. februar. Karantene gjelder også for pasienter som har vært i «nærkontakt» med person som har påvist smitte. Se definisjon på nærkontakt på Fhi sin nettside. Karantenereglene gjelder uavhengig om du har symptomer eller ikke. Vi ber om at disse pasientene ikke oppsøker hospitalet. Les mer om karantene på Fhi sin nettside

Pasienter som har vært på reise utenfor Norge eller har hatt "nærkontakt", og er usikker på om de kan møte opp til timen sin kan ta kontakt med oss for å avklare. Du kan ta kontakt med sentralbordet på telefon 67 500 800, så hjelper vi deg. Hvis du er trenger akutt helsehjelp tar du kontakt med fastlegen din, eller legevakt på telefon 116 117.

Personer som ikke har luftveissymptomer og som ikke er i karantene

Pasienter som ikke har luftveissymptomer og som ikke er i karantene som følge av reise utenfor Norge eller "nærkontakt", kan møte opp til timen som planlagt. Hvis det blir endringer eller timer må forskyves tar vi kontakt med pasienten.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme! Det gjelder også om symptomene er milde.

Adgangskontroll

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter for å begrense Coronasmitte, innfører MHH adgangskontroll inn til hospitalet. Kun følgende personer har adgang til hospitalet: pasienter som har planlagt time, pårørende til pasienter som trenger hjelp/bistand og ansatte (så fremt de ikke har luftveissymtomer og ikke har vært utenfor Norge, eller vært i «nærkontakt»). Besøkende og pårørende skal ikke oppsøke/besøke hospitalet med mindre pasienten trenger hjelp eller bistand.
Les mer om adgangskontroll


Spørsmål om Coronaviruset

Har du spørsmål om coronaviruset (Covid-19) (2019-nCoV) kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Du kan lese mer om rutiner og status på FHI sine nettsider: www.fhi.no.


Vi har også utformet en «ofte stilte spørsmål» til våre pasienter og pårørende:


Råd og informasjon fra FHI:

 

Retningslinjer for ansatte, studenter, innleid personell og leverandører

Ansatte bes om å følge nyheter og retningslinjer på hospitalets intranettside. Retningslinjene gjelder også for studenter/lærlinger, hospitanter, innleid personell etc. Leverandører som har personell som jobber eller besøker MHH følger samme retningslinjer som våre ansatte.