Gå til innholdet
Meny

Endelig er vi klar for byggestart

Onsdag 25. april signerte administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia utbyggingskontrakten på vegne av Stiftelsen Martina Hansens Hospital. Etter flere år med planlegging er det endelig klart for byggestart.

MHH-kontraktsignering1
KONTRAKTSIGNERING - Adm. direktør Per Skaugen Bleikelia (t.v) og adm. direktør John Ivar Mejlænder-Larsen fra Peab (t.h) 

Entreprenøren Peab som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper vant konkurransen om å bygge ut den nye sykehusfløyen på 5000 kvm.

- Vi ser det som en stor tillitserklæring å få dette oppdraget. Peab har bygget mye for helsesektoren opp gjennom årene, og vi synes denne typen prosjekter er både utfordrende og givende, sier administrerende direktør John Ivar Mejlænder-Larsen i Peab. Les pressemeldingen til Peab 

MHH-kontraktsignering4

BALUSTRADEN - Kontraktsigneringen ble markert med en liten seremoni på Hospitalets balustrade, med kake og kaffe for de ansatte og musikk av Wolfgang Plagge.

2. mai går spaden i jorda

Byggearbeidene starter våren 2018. Allerede 2. mai rigger Peab seg til på tomten. De sikrer byggeområdet med skjerming, de starter med tekniske anlegg i bakken og etablerer gjerde rundt byggeområdet. I juni starter gravearbeidene for alvor og i september starter arbeidet med å bygge opp, tette, ordne fasaden og bygge innvendig, helt til bygget står ferdig i august/september 2020.

MHH-kart av nybygg
NYFLØYEN - vest for hovedbygget, i området markert i orange står det i august/september 2020 et helt nytt teglsteinsbygg som skal integreres med eksisterende bygg.


Nyfløyen vil strekke seg over 7 etasjer (5 sykehusetasjer og 2 tekniske etasjer) og vil gi nye undersøkelsesrom, ny sterilsentral, nytt sterilt lager, ny operasjonsstue og nye sengerom. Utvidelsen av sykehuset skaper rom for økt kapasitet og opprettholdelse av høy kvalitet og korte ventetider for pasienter.

- Vi ser nå frem til byggestart av nyfløyen som vil styrke tilbudet til våre pasienter og bidra til en enda bedre arbeidsplass for våre ansatte. Peab er en solid entreprenør med gode referanser i bransjen og vi føler oss trygg på at Peab vil ivareta våre interesser på en god måte, sier administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia.

Normal sykehusaktivitet under byggeperioden

Under utbyggingsperioden vil driften gå som normalt på Hospitalet. Det er svært begrenset med arbeid som skal utføres i det eksisterende bygget, og pasienter, besøkende og ansatte vil derfor i liten grad merke utbyggingen fra innsiden. Parkeringsplassene til pasienter og besøkende opprettholdes med dagens kapasitet, men får endret plassering. Sprengningsarbeidet legges sommerferien, når sykehuset normalt holder stengt/reduserer kapasiteten.

- Forhåpentligvis vil ikke pasientene merke så mye av utbyggingen. Dette har vi planlagt i lang tid for at driften skal gå som normalt, sier adm. direktør Per Skaugen Bleikelia til Budstikka. Les nyhetssaken til Budstikka


Mer om utbyggingen finner du på www.mhh.no/om-sykehuset/utbyggingen