Gå til innholdet
Meny

Bare spør!

En av fire pasienter har bekymringer og ubesvarte spørsmål. Grunnen til at de ikke stiller spørsmål er at de er redde for å være til bry og synes at helsepersonell er så travle. Samtidig vet vi at det er lettere for pasienter å stille spørsmål hvis helsepersonell oppmuntrer og støtter dem i dette. Derfor gjennomfører vi på Martina Hansens Hospital informasjonskampanjen "Bare spør!" fra og med mandag uke 49 til fredag i uke 50.

DSC_6335

Bare spør!

For å styrke pasienter, brukere og pårørendes mulighet til å påvirke sikkerhet rundt egen behandling, har pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7" laget en brosjyre med informasjon og forslag til spørsmål som pasienter kan stille i møte med helsetjenesten. Les brosjyren på helsenorge.no/barespor

Vi vil i løpet av uke 49 og 50 dele ut brosjyren til pasienter på sykehuset, samtidig som de oppfordres til å stille spørsmål hvis det er noe de lurer på!

1. Spør til du forstår!
2. Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får.
3. Ta gjerne med en pårørende eller venn.
4. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis den frem.
5. Kjenn til neste steg i behandlingen og hvem som er ansvarlig.

Les mer om informasjonskampanjen "bare spør!" på pasientsikkerhetsprogrammet.no