Gå til innholdet
Meny

Adgangskontroll på hospitalet - oppdatert 16. mars

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter for å begrense Coronasmitte, innfører MHH adgangskontroll inn til hospitalet.


Følgende personer har adgang til hospitalet

Hospitalets personell som har ansvar for adgangskontroll, slipper inn følgende personer:


  • Pasienter som har planlagt time
    (Så fremt de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke vært utenfor Norge etter 27. februar 2020, og ikke har hatt nærkontakt med en person som er påvist smittet) )

 

  • Pårørende til pasienter som trenger hjelp eller bistand. For eksempel foreldre til barn.
    (Så fremt de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har vært utenfor Norge etter 27. februar 2020, og ikke har hatt nærkontakt med en person som er påvist smittet) )

       

  • Ansatte ved MHH: Alle ansatte skal vise ID ved oppmøte. Dersom de ikke har med seg ID må de forklare hvor de jobber

 

Personer som har risiko for å være smittet skal avvises.

Oppmøte i ordinær åpningstid

Vi skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. Når du kommer til hospitalet i ordinære åpningstider vil du bli møtt utenfor hovedinngangen av en av våre ansatte. Den ansatte vil stille deg noen spørsmål om din helsetilstand og be deg desinfisere hendene dine.


Oppmøte utenom ordinær åpningstid

Har du avtalt oppmøte på hospitalet utenfor åpningstidene vil du bli møtt av helsepersonell ved hovedinngangen på oppmøtetidspunktet. Ellers vil det stå anvisninger på en plakat på hovedinngangsdøren om hvordan du skal gå frem for å snakke med noen om å komme inn i bygget.

Besøksforbud

Besøkende og pårørende skal ikke oppsøke/besøke hospitalet med mindre pasienten trenger hjelp eller bistand.

Vi beklager ulempen det medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre!