Gå til innholdet
Meny
Om sykehuset
MHH-fasadebilde til web

Kort om Martina Hansens Hospital

•    
Martina Hansens Hospital AS er eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital. Vi har offentlig oppdragsgiver - inngår i regional helseplan for Helseregion Sør-Øst og er et av 12 private-ideelle sykehus som inngår i det regionale «sørge for ansvaret».

•    Martina Hansens Hospital ligger i Bærum kommune og er et av landets ledende spesialistsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Vi har hovedansvar for behandling av pasienter fra Akershus fylke, men mottar også pasienter fra hele landet i samsvar med fritt behandlingsvalg.

•    Vår ortopediske avdeling er nest størst i landet innen leddproteser, med over 1000 innsatte kne- og hofteproteser årlig. Og vår revmatologiske avdeling er nest største avdeling i landet innen sitt felt.

•    Som pasient kan du fritt velge MHH som ditt behandlingssted, uten at det koster deg noe mer enn en offentlig egenandel. Du trenger kun en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut) for å få time til utredning og behandling hos en av våre spesialister.

•    Vi utfører rundt 4 500 operasjoner og har nærmere 35 000 konsultasjoner årlig – her finner du med andre ord erfarne og rutinerte leger og sykepleiere, som innehar en unik ekspertise innen sine fagfelt.

•     Vi har fokus på å levere helsetjenester av høyeste kvalitet og setter derfor pasienten i sentrum - det er viktig for oss at pasientene blir møtt med både respekt og omsorg i alle ledd av behandlingen.

•     Hospitalet har over 80 års erfaring med sykehusdrift og pasientbehandling! Vi har en spennende historie fra tuberkulosesykehus til spesialistsykehus innen ortopedi og revmatologi. 

•     Landsomfattende pasientundersøkelser viser at vi gjennomgående leverer behandling av høy kvalitet.

•     Mai 2018 startet vi arbeidet med å utvide sykehuset med en ny sykehusfløy på 5000 kvm. Nyfløyen er planlagt å stå ferdig i 2020 med nye sengerom, undersøkelsesrom, ny operasjonsstue og ny sterilsentral. Les mer om utbyggingen.