Gå til innholdet
Meny
Utdanning og hospitering
MHH er et spesialistssykehus innen elektiv ortopedi og revmatolog og er en godkjent utdanningsinstitusjon innen våre fagfelt. Vi har stort fokus på kompetanse, forskning og innovasjon for å kunne tilby tjenester av høyeste kvalitet. MHH er gruppe-I sykehus for utdannelse i ortopedisk kirurgi og gruppe-II sykehus for utdannelse i revmatologi.

Vi kan tilby

•     LIS i ortopedi ved behov/ledig kapasitet
•     LIS i revmatologi ved behov/ledig kapasitet
•     Undervisning av spesialstudenter innen operasjon og anestesi og sykepleierstudenter fra Høgskolen  
      Diakonova og Lovisenberg Diakonale Høgskole.

•     Undervisning av praksisstudenter innen fysioterapi-, ergoterapi-, sosionom- og radiograf fra Høgskolen i Oslo og  Akershus.

•     Postgraduate kurs for leger, sykepleiere og fysioterapeuter.
•     Videreutdanning og utvikling av faglig kompetanse  av alle faggrupper ved hospitalet, gjennom deltakelse på internundervisning og eksterne kurs- og konferanser.
•     H
ospitering til og fra andre relevante fagområder og institusjoner.