Gå til innholdet
Meny
Utdanning og hospitering
Hospitalet er en godkjent utdanningsinstitusjon innen våre fagfelt. Vi har stort fokus på kompetanse, forskning og innovasjon for å kunne tilby tjenester av høyeste kvalitet. MHH er gruppe-I sykehus for utdannelse i ortopedisk kirurgi og gruppe-II sykehus for utdannelse i revmatologi.

Vi kan tilby

•     LIS i ortopedi ved behov/ledig kapasitet
•     LIS i revmatologi ved behov/ledig kapasitet
•     Undervisning av spesialstudenter innen operasjon og anestesi og sykepleierstudenter fra Høgskolen  
      Diakonova og Lovisenberg Diakonale Høgskole.

•     Undervisning av praksisstudenter innen fysioterapi, ergoterapi, radiografi og sosialt arbeid fra OsloMet.

•     Postgraduate kurs for leger, sykepleiere og fysioterapeuter.
•     Videreutdanning og utvikling av faglig kompetanse  av alle faggrupper ved hospitalet, gjennom deltakelse på internundervisning og eksterne kurs- og konferanser.
•     H
ospitering til og fra andre relevante fagområder og institusjoner.