Gå til innholdet
Meny
Hvorfor anbefale MHH til pasienter
Vi har flere gode grunner til  hvorfor du bør anbefale MHH som behandlingssted til pasienter:

1)   MHH  er et av Norges ledende sykehus for pasienter med muskel- og skjelettplager og revmatiske sykdommer.

2)   MHH prioriterer innovative løsninger som setter pasienten i sentrum, frigir tid og ressurser, og gir kortere ventetider for nye pasienter.

3)   MHH har fokus på å levere helsetjenester av høyeste kvalitet, derfor er det viktig for oss at pasientene blir møtt med høy faglig kompetanse, sammen med omsorg og respekt.

4)   Hos MHH betaler ikke pasientene mer for utredning og behandling enn en offentlig egenandel, på lik linje med offentlige sykehus.
  


5)   Våre spesialister har lang erfaring og er eksperter på vurdering av behandlingsmetoder – når det er riktig å tilby operasjon eller ikke har vi som vårt kvalitetsstempel.

6)   MHH er en av de 2 ledende sykehus i landet på elektiv protesekirurgi.

7)   MHH utfører 10 % av all elektiv ortopedi i Helse Sør-Øst og har svært korte ventetider innen hofte og kneproteser.

8)   Vår revmatologiske klinikk er landets nest største revmatologiske avdeling, som kontinuerlig jobber for å videreutvikle utredning og behandlingsmetoder.

9)   MHH er størst i landet på antall revmatologiske infusjoner med biologiske legemidler.

10)  MHH har utført et verdenskjent forskningsprosjekt på trening fremfor kirurgi ved degenerative meniskskader. Forskningen viser at treningsterapi gir like gode resultater for pasienter med denne type skade.

11)  Rundt 20 % av alle spesialister innen ortopediske fag er innom vår ortopediske klinikk i løpet av sin karriere.

________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud.

________________________________________________________________________________________________