Gå til innholdet
Meny
Hvorfor anbefale MHH til pasienter
Vi har flere gode grunner til  hvorfor du fint kan anbefale MHH som behandlingssted til pasienter:

•    MHH  er et av landets ledende spesialistsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi.

•    Hos MHH betaler pasientene kun en offentlig egenandel, på lik linje med offentlige sykehus.

•    Vi har offentlig oppdragsgiver - inngår i regional helseplan for Helseregion Sør-Øst og er et av 12 private-ideelle sykehus som inngår i det regionale «sørge for ansvaret».

•    Vi utfører rundt 4 500 operasjoner og har nærmere 35 000 konsultasjoner årlig – her finner du med andre ord erfarne og rutinerte leger og sykepleiere, som innehar en unik ekspertise innen sine fagfelt.

•    Vi har fokus på å levere helsetjenester av høyeste kvalitet og setter derfor pasienten i sentrum - det er viktig for oss at pasientene blir møtt med både respekt og omsorg i alle ledd av behandlingen.

•    Landsomfattende pasientundersøkelser viser at vi gjennomgående leverer behandling av høy kvalitet.


•    Våre spesialister har lang erfaring og er eksperter på vurdering av behandlingsmetoder – når det er riktig å tilby operasjon eller ikke har vi som vårt kvalitetsstempel.

•    MHH er en av de 2 ledende sykehus i landet innen elektiv protesekirurg, og utfører 10 % av all elektiv ortopedi i Helse Sør-Øst.

•    Vår revmatologiske klinikk er landets nest største revmatologiske avdeling, som kontinuerlig jobber for å videreutvikle utredning og behandlingsmetoder.

•    MHH har et høyt fokus på forskning og samarbeid som kan komme mange pasienter og behandlere til gode.

•    MHH har utført et verdenskjent forskningsprosjekt på trening fremfor kirurgi ved degenerative meniskskader. Forskningen viser at treningsterapi gir like gode resultater for pasienter med denne type skade.

•    Rundt 20 % av alle spesialister innen ortopediske fag er innom vår ortopediske klinikk i løpet av sin karriere.

________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud.

________________________________________________________________________________________________