Gå til innholdet
Meny
Henvisningsrutiner
Henvisningene sendes til oss elektronisk, men vi mottar også henvisninger pr. post.
   

Innhold i henvisningene 

    Avdelingen/klinikken pasienten søkes til 
• 
   Diagnose og eventuell bidiagnose 
•     Sykdomsforløp og ønsket behandling
•     Aktuelle røntgen og prøvesvar
     Iverksetting av tiltak for nødvendige undersøkelser som er viktig for videre behandling
• 
    Utfyllende problemstilling
• 
    Ved henvisning av barn for utredning pga. mistanke om hofteleddsdysplasi, ønsker vi at dere opplyser om barnets fødselsvekt i henvisningen. Dette er for at vi skal kunne rapportere videre til Norsk Pasientregister.
Ta kontakt med oss
Vi ønsker et godt samarbeid med henvisende helsepersonell, og er tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål som oppstår i henvisningsprosessen. Kontaktinformasjon finner du på siden for henvisere