Gå til innholdet
Meny
Kurs for allmennleger
På Martina Hansens Hospital holder vi årlig kurs om lidelser i muskel- og skjelettapparatet for allmennleger. Kurset holdes i midten av januar og det legges opp til en dag med revmatologi og en dag med ortopedisk kirurgi. Kurset inneholder oppdaterte foredrag og praktiske øvelser. Kursene skal bidra til å øke kunnskapen om revmatiske og ortopediske sykdommer i allmennpraksis og bedre samarbeidet mellom allmennlege og sykehusspesialist i utredning og behandling av pasientene.

Kurs 2020

Neste kurs holdes 23. og 24. januar 2020.
Påmeldingsfrist: 13. desember 2019
Les hele kursprogrammet