Gå til innholdet
Meny
Ventetider
Bestill-time1-bilde-forside-mhh
Vi mottar pasienter fra hele landet. Du kan selv velge om du vil velge oss som behandlingssted gjennom fritt behandlingsvalg. Ventetider er antall uker du må vente før du får time til utredning og/eller behandling.

Hvor lenge du må vente på time hos oss

På grunn av situasjonen vi nå er i iht. til Coronaviruset er all planlagt ortopedisk aktivitet på vent.
Se informasjon under velg behandlingssted på helsenorge.no: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted 

______________________________________
Sist oppdatert: 03. april 2020