Gå til innholdet
Meny
Røntgentjenester
Bilde-radiologi-mhh2016
Vi har dyktige fagfolk og moderne utstyr som skal bidra til bildediagnostikk med høy kvalitet. Vi har innført en helt ny IKT-løsning som vil videreutvikle sykehuset, og gi pasienter muligheten til å laste ned sine egne røntgenbilder i fremtiden. MHH er det første sykehuset i Norden med denne innovative teknologien som vil gi kortere ventetider for pasienter og være et brukervennlig apparat for de ansatte. 

Røntgen-undersøkelse

Radiologisk avdeling ved Martina Hansens Hospital har moderne røntgenlaboratorier, oppgradert fra 2014  til 2016. Røntgenundersøkelser er først og fremst prioritert for utredning av våre pasienter som behandles ortopedisk eller revmatologisk. Ved ledig kapasitet kan vi ta i mot pasienter som ikke utredes/behandles ved vår ortopediske eller revmatologiske klinikk . 

Praktisk informasjon

Svar på undersøkelsen
Røntgenbildene blir beskrevet av en radiolog. Bildene kan du få på en CD ved forespørsel, som du enten henter selv eller får tilsendt i posten.

Egenandel
Du må betale en egenandel på NOK 250,- ved røntgenundersøkelser. Denne følger til enhver tid gjeldende satser.

Graviditet
Vi ber deg gi beskjed til radiologisk avdeling dersom du er/kan være gravid.

Bestill time 
Røntgenundersøkelser er forbeholdt pasienter som utredes og behandles ortopedisk eller revmatologisk, og vi tar derfor bare i mot henvisninger ved ledig kapasitet. Radiologisk avdeling forbeholder seg retten til å vurdere hver enkelt henvisning, og foreta endringer i undersøkelsestype/teknikk.

_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider og hvordan du kan bestille time til utredning og behandling hos en av våre spesialister.

_____________________________________________________________________________________________________________