Gå til innholdet
Meny
Revmatologisk behandling
DSC_6554c
Vi har ansvar for utredning og behandling av revmatiske sykdommer av befolkningen i Viken fylkeskommune, og mottar også pasienter fra hele landet gjennom fritt behandlingsvalg. Våre revmatologer har bred ekspertise innen alle typer revmatiske sykdommer. Spesialistene er alltid oppdaterte på det siste innen utredning og behandling, for å gi våre pasienter det beste tilbudet. Målet vårt er at pasienter som har fått revmatisk sykdom skal opprettholde best mulig livskvalitet, og kan komme raskest mulig tilbake til sine hverdagslige aktiviteter.

Snakkeboble-web-revma


Revmatiske sykdommer

Det eksisterer over 200 forskjellige revmatiske diagnoser og mer enn 300.000 mennesker i landet lever med en revmatisk sykdom. De fleste diagnosene er kroniske og fører til stivhet og smerter i ledd og muskler. Ved enkelte diagnoser kan også huden, lungene, slimhinnene og andre organer blir rammet. Det finnes ingen kur for revmatiske sykdommer, men en tidlig diagnostisering og tilrettelagt behandling kan bremse/stoppe utviklingen av sykdommene. Revmatologisk behandling vil dermed kunne utgjøre en stor forskjell for livskvaliteten til deg som pasient. Les mer om revmatiske sykdommer på hjemmesiden til Norsk revmatikerforbund.

Sykdommer som vi utreder og behandler

Betennelsestilstander i ledd:
     Leddgikt
     Psoriasisleddgikt
     Bekhterevs sykdom
     Urinsyregikt
Betennelsestilstander i bindevev:
     Systemisk lupus erythematosus (SLE)
     Sjøgrens syndrom
     Systemisk sklerose
     Polymyalgia rheumatica
Kroniske betennelsestilstander i blodårer (vaskulitt)
     Storkarsvaskulitt
     Småkarsvaskulitt
Andre tilstander som utredes og behandles:
     Artrose (slitasjegikt)   
     Benskjørhet (ostoporose) - nedsatt bentetthet i skjelettet.

Behandlingsprinsippene

Ved revmatiske sykdommer er immunapparatet involvert og fører til at disse sykdommene oppstår og utvikler seg. Ved behandling av de fleste av disse sykdommene er det viktig å stille korrekt diagnose så tidlig som mulig og deretter starte behandling så tidlig som mulig. Tidlig behandling er viktig for å minske påvirkningen på livskvaliteten, og for å unngå fremtidig ødeleggelser av ledd, muskler og indre organer.

Behandling av immunapparatet
Det primære behandlingsprinsippet er å påvirke den delen av immunapparatet som er involvert ved disse sykdommene, slik at sykdommen blir holdt under kontroll og ikke lenger er aktiv (remisjon). Behandlingen gis enten som tabletter eller sprøyter og administreres da av pasienten, eller den gis som infusjonsbehandling ved vår infusjonsavdeling. Vår infusjonsavdeling er størst i landet på antall infusjoner med ca. 2000 behandlinger pr. år. 

Les mer om behandling av immunapparatet

Opptrening og tilrettelegging 
Pasienter med revmatiske sykdommer kan ha mer sammensatte utfordringer og problemer med å utføre vanlige oppgaver i jobb og i hjemmet. Vi har team bestående av revmatologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer som jobber tverrfaglig i pasientbehandlingen. De vurderer og kartlegger den enkelte pasients behov for tilrettelegging og utformer individuelt tilpassede treningsøvelser. De gir råd og veiledning for å hindre/bedre tilstivning av leddene og sørge for at pasientene kan leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig.
Ler om opptrening og tilrettelegging

Utredning og behandling av benskjørhet

Vi har vi oppdatert utstyr til undersøkelse av bentetthet i diagnostisering av benskjørhet (osteoporose). Vi har spesialiserte sykepleiere som gjør en kartlegging av risikofaktorer for osteoporose og som gir livsstilsråd for å opprettholde god benhelse. Våre leger gir en vurdering og anbefalinger om medikamentell behandling til henvisende lege. Dette tilbudet gis både til inneliggende pasienter, polikliniske pasienter og pasienter henvist fra fastlege til en bentetthetsmåling.
Les mer om bentetthetsmåling


Revmakirurgi
Fremskritt gjennom moderne behandling av immunapparatet har ført til redusert behov for revmakirurgi. Når medikamentell behandling likevel ikke fører til tilfredsstillende resultat, kan det være aktuelt med revmakirurgi. Vår seksjon for revmakirurgi er landets nest største avdeling, og vi har høyt kvalifiserte ortopediske kirurger som tilbyr de aller fleste revmakirurgiske inngrep.
Les mer om revmakirurgi

__________________________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.


________________________________________________________________________________________________________________