Gå til innholdet
Meny
Operasjon av skulder ut av ledd
Våre spesialister har lang erfaring med å behandle skuldre som går ut av ledd. MHH er et av svært få sykehus i Norge som behersker og har god rutine på alle operasjonsteknikker på dette området.

Skulder ut av ledd (lukasjon)

De fleste skuldre går ut av ledd fremover. Når en slik skade først har skjedd, vil skulderen som oftest gå ut av ledd stadig oftere. Det er derfor liten hensikt å vente med operasjon, spesielt for yngre pasienter. Hos eldre pasientene kan skulderen kanskje holde seg på plass.
Enkelte pasienter har skuldre som går ut av ledd bakover. Skulder som går ut av ledd bakover er svært sjelden, men vi har gjort en god del operasjoner med meget godt resultat på denne pasientgruppen.

Operasjonsmetoder

Våre spesialister utfører både åpne operasjoner og kikkhullsinngrep (artroskopisk) ved skuldre som har gått ut av ledd. Ulike metoder avhengig av skadens omfang og pasientens plager.

Bankhart
Ved denne metoden syr vi leddleppen tilbake på leddskålen gjennom kikkhullsinngrep eller åpent inngrep. 
Kikkhulls-inngrep er et lite inngrep hvor det opereres gjennom tynne hylser (små hull i huden), hvor kirurgene kan sy/stifte avrivningen av leddkapselen inn mot skulderleddskålen. Ved mer kompliserte skader vurderes behovet for åpen metode. Åpen metode er et større inngrep hvor skulderen åpnes opp og leddleppen festes tilbake på plass.

Eden Hybinette Alvik operasjon
I sjeldne tilfeller kombineres åpen Bankhart med Eden Hybbinette Alvik metode, hvor en benbit fra hoftekammen flyttes til skulderen for å hindre lukasjon fremover. Denne teknikken utføres hovedsakelig bare på pasienter som har bendefekt eller gammelt brudd på kanten av leddskålen.

2019-06-11-mhh-var-oppmerksom1

_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.


_______________________________________________________________________________________________________________