Gå til innholdet
Meny
Behandling av kalkskulder
Kalkskulder er en livsstilssykdom og er svært vanlig. Behandling av kalkskulder er godt innarbeidet ved sykehuset og gir gode resultater for våre pasienter.

Kalkskulder

Kalkskulder oppstår når det utvikles forkalkninger (kalsiumdeponering) i senene i skulderen. Forkalkningen fører ofte til begrenset bevegelighet og smerter, spesielt smerter ved aktivitet og belastning av skulderen. Forkalkningene kan vi oppdage ved å ta ultralyd eller MR-undersøkelse av skulderen din.

Behandling

Vi vil først vurdere muligheten for konservativ behandling med betennelsesdempende og smertestillende medikamenter for å lindre smerter, og et treningsprogram utviklet i samarbeid med våre fysioterapeuter og ergoterapeuter. Treninger og øvelser, sammen med smertestillende/betennelsesdempende har vist seg å ha god effekt på skuldersmerter, også ved langvarige smerter.

Operasjon

I alvorlige, kroniske tilfeller av kalkskulder hvor konservativ behandling ikke har vist effekt over lengre tid kan operasjon vurderes. En eventuell operasjon utføres dagkirurgisk med kikkhullsinngrep (artroskopisk). Etter inngrepet trenes skulderen opp i samarbeid med fysioterapeut etter man kommer hjem.

2019-06-11-mhh-var-oppmerksom1

________________________________________________________________________________________________________

 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.


________________________________________________________________________________________________