Gå til innholdet
Meny
Operasjon av trang spinalkanal
Martina Hansens Hospital er det sykehuset i landet som opererer flest pasienter med trang ryggmargspinal (lumbal spinal stenose), med over 450 inngrep i året. Det betyr at våre kirurger er høyt spesialiserte innen denne type inngrep og du kan være trygg på at du er i gode hender hos oss.

Trang spinalkanal

Trang spinalkanal kommer hovedsaklig av forkalkninger i mellomvirvler og ryggsøylens sideledd på grunn av aldring, men noen få pasienter har medfødt diagnose. Ved trang spinalkanal fører forkalkningen til at nedre del av spinalkanalen innsnevres, som ofte fører til et trykk på nervene. Trykk på nervene i kanalen kan føre til store ryggsmerter, nummenhet, nedsatt muskelstyrke og utstrålingssmerter til føttene. Ryggplagene som følge av trang spinalkanal kan utvikle seg langsomt og bli mer fremtredende med alderen.  

Operasjonsmetode

Det kan utføres avlastningsoperasjon (dekompresjon) hvor ryggmargskanalen utvides ved at virvelbuen fjernes helt eller delvis og man utvider sidehullene i virvelsøylen, for å skaffe bedre plass for nervene. Vi benytter forskjellige operasjonsteknikker som avhenger av omfang og grad av tranghet. Teknikkvalg tas derfor individuelt for hver enkelt pasient.

Noen av våre teknikker:
•    Mikrokirurgi med krysning til motsatt side (cross over), eller teknikker som bevarer leddbånd og muskelfester i midtlinjen av ryggen.
•    I noen tilfeller kan det bli aktuelt å kombinere teknikken med en avstivning av to eller flere virvler på grunn av en "virvelglidning". Det kan også bli aktuelt å avstive selv om det ikke var planlagt, for å unngå at ryggsøylen blir ustabil om det fjernes mer ben enn først planlagt.

2019-06-11-mhh-var-oppmerksom1


__________________________________________________________________________________________________________________________
 

Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til utredning og behandling hos en av våre spesialister.

__________________________________________________________________________________________________________________________