Gå til innholdet
Meny
Avstivingsoperasjon av korsrygg

Avstiving er en operasjonsmetode der det brukes ulike metoder for å stive av to eller flere ryggvirvler. Avstiving er aktuelt ved kroniske smertetilstander i nedre del av ryggen, der årsaken antas å skylde uttalte slitasjeforandringer og/eller glidning i ryggvirvlene. Våre ryggspesialister utfører over 50 avstivingsinngrep i året. Vi har korte ventetider til både utredning og behandling, slik at du raskt kan få den hjelpen du trenger.

Operasjonsmetoder

Hospitalet utfører ulike teknikker for avstiving av ryggen, men alle teknikkene innebærer en åpen kirurgisk metode. Operasjonene medfører noe ulik etterbehandling i forhold til korsettbruk. De to hovedtypene av operasjoner er:

Posterolateral fiksasjon - bruk av benvev
Målet er å danne en benbro mellom to eller flere virvler ved at man transplanterer ben fra pasientens rygg eller hoftekam. I sjeldne tilfeller benyttes benbank. For at denne ”broen” skal gro og bli stabil kreves det ro på dette stedet i virvelsøylen. I tilstivningsperioden benyttes korsett i 4 mnd. Deretter er det en avvenningstid på 6 uker. Denne metoden kan brukes når bare to virvler skal avstives.

Instrumentell fiksasjon - bruk av benvev og skruer/plater
Ved å benytte benvev og metallskruer/plater eller staver som ”låser” de aktuelle virvlene holdes området stabilt og i ro. Vanligvis benyttes det ikke korsett etter denne type inngrep. Det benyttes skruer og plater ved avstivning av mer enn to virvler.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med innsetting av stabiliserende implantat i mellomvirvelskive. Teknikken gjør at man får bedre støtte i avstivningen og man unngår å åpne spinalkanalen (TLIF). Slike teknikker kan utføres med en "mini-åpen teknikk" som er mindre omfattende og gir mindre operasjonssår.

Begge operasjonene medfører at du har begrensninger for aktiviteter som gir bevegelse i korsryggen. Du vil få mye veiledning i forhold tiden etter operasjonen av sykepleier og fysioterapeut.

Det går ca. 5-6 måneder fra operasjonstidspunktet til avstivingen er grodd og pålitelig.
Opptreningstiden er beregnet til 9-12 måneder.

2019-06-11-mhh-var-oppmerksom1

__________________________________________________________________________________________________________________________
 

Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.

__________________________________________________________________________________________________________________________