Gå til innholdet
Meny
Knebehandling
kneskade-1
Spesialistene hos oss jobber i tverrfaglige team bestående av leger, fysioterapeuter og sykepleiere som er eksperter på utredning og behandling av ulike kneplager. Vi er et av sykehusene i landet som setter inn flest proteser i kneledd, med ca. 500 proteser i året. Vi vil at du som pasient skal være trygg på at du får den behandling du med stor sannsynlighet vil ha størst nytte og glede av - sammen finner vi den behandling som er best for deg.

Snakkeboble-web-knebehandling1


Kneplager

Kneplager deles gjerne i 2 hovedgrupper: instabilitetsplager og smerteplager, men pasienter kan ha begge deler. Instabilitet i kneet er typisk etter en korsbåndskade eller skade av annet leddbånd i kneet. Det kan føles som om kneet glipper eller «går ut av ledd», slik at man ikke kan stole på kneet. Smerter i kneet kan ha mange årsaker. Det er viktig å skille mellom smerter fra selve kneleddet og smerter fra «bløtvevet» rundt selve kneleddet (muskler, sener, leddbånd osv.), slik at vi kan tilby deg en målrettet god behandling.

Utredning

Ved mistanke om sykdom eller skade i kneet har spesialistene en samtale med pasienten og vurderer både smerte og mobilitet i kneleddet. Vi har en egen radiologisk avdeling hvis det er behov for å ta bilder til å bistå i diagnostiseringen. Våre spesialister har lang erfaring med å vurdere hvilke behandlingsalternativer som passer til individuelle plager og behov. Etter en grundig undersøkelse vil spesialistene komme med sine anbefalinger, og sammen med pasienten ta stilling til behandlingsalternativer som er best for den enkelte.

Hva er behandlingsalternativene?

Ikke-kirurgisk behandling
Ved de aller fleste kneplager kan smertene lindres ved en eventuell vektreduksjon og/eller individuelt tilpasset treningsterapi veiledet av fysioterapeut, i kombinasjon av smertestillende medisiner ved behov. Spesielt ved meniskskader som har utviklet seg som følge av artrose (slitasjegikt) har trening vist seg som et like godt behandlingsalternativ som operasjon. 

Meniskbehandling
Vi utfører over 200 meniskoperasjon i året og våre våre kirurger har god kompetanse i vurdering og behandling av pasienter med både skader som oppstår som følge av ytre påvirkning (traumatisk skade) og skader som oppstår av at meniskvevet forandres over tid (degenerative skade).
Les mer om meniskbehandling

Korsbåndsbehandling
Vi utfører ca. 80 korsbåndsoperasjoner i året og har en egen korsbånd-poliklinikk for deg med mulig korsbåndsskade. På korsbånd-poliklinikken vil du raskt kunne få en vurdering av erfarne ortopeder og fysioterapeuter, som er spesialisert innen behandling og opptrening av knær.
Les mer om korsbåndsbehandling

Kneleddsartrose (slitasjegikt) behandling
Aksekorrigerendeoperasjon: 
Hos pasienter under 60 år med artrose bare på innsiden av kneet forsøker vi å unngå kneprotese, siden protesene varer i begrenset tid. En aksekorreksjon har vist seg å være et godt alternativ til protesekirurgi, ved at endret akse gir mindre belastning på den delen av kneet som er skadet.
Proteseoperasjon:
Hvis artrose gir konstante smerter i kneet eller gir svært begrenset livskvalitet vil våre ortopediske spesialister vurdere om kneprotese er aktuelt. Ved en proteseoperasjon blir pasientens ødelagte eller utslitte kneledd erstattet med et kunstig ledd.
Les mer om behandling av kneleddsartrose 

______________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.


_____________________________________________________________________________________________________