Gå til innholdet
Meny
Utredning og behandling av klumpfot
Våre spesialister har lang erfaring med indivuduelt tilrettelagt behandling av klumpfot. Behandling av klumpfot er tidkrevende og krever god oppfølging og tålmodighet for at resultatet skal bli det beste. Derfor er våre spesialister like opptatt av å veilede og motivere barnets pårørende siden de er en så viktig del av behandlingen. Det er viktig at de husker på at de har et friskt barn og at med god behandling kan velkorrigerte føtter gi lite eller få problemer senere i livet.

Klumpfot

Klumpfot er en medfødt misdannelse i føttene som forekommer hos ca. 1 av 800 til 1 av 1000 nyfødte barn. I halvparten av tilfellene er begge føttene misdannede. Årsaken til klumpfot er ukjent, men det er en viss arvelig tendens. I dag får mange påvist klumpfot før fødsel, i forbindelse med ultralydundersøkelsen i 18-19 svangerskapsuke.

De fleste klumpføtter har følgende feilstillinger:
1. Spissfot (equinus)
2. Innoverdreining av forfoten (adduksjon)
3. Innoverdreining av hælen (varus)
4. Innovervridning av foten (supinasjon)

Alvorlighetsgraden til de ulike feilstillingene nevnt over varierer.   

Behandling med gips og skinne

Ponsetis gipsmetode
Vi bruker Ponsetis-metode med gipsbehandling til første fase i behandling av klumpfot. Behandlingen starter vanligvis i løpet av den første uken etter fødselen, og vi fortsetter med ukentlige gipsinger. Behandlingen kan utsettes inntil en måned etter fødsel uten å ha vist negativt sluttresultat. Gipsen legges fra tærne og opp til lysken med kneet bøyd i 90 grader, for å hindre at gipsen glir. Gipsingene skal gradvis rette opp feilstilling av foten. Etter hver gipsbehandling må foreldrene tøye foten til barnet for å forhindre tilbakefall og bedre bevegelighet. Fysioterapeut og lege vil gi nøyaktige instrukser om hvordan tøyingen skal utføres og hvor ofte.

Mitchell skinne
Etter gipsbehandlingen begynner barnet med skinnebehandling med (Mitchell skinne). I den første tiden er skinnen stiv og barnets hud er lite vant til skinnen. Det er derfor lett for å få trykksår hvis en ikke passer godt på. Barnet må gå til regelmessige kontroller frem til barnet har nådd skjelettmodenhet (14-19 år). 

Skinnen skal forhindre tilbakefall og det er viktig å følge følgende prosedyre:
1. Heltidsbehandling dag og natt de første tre månedene
2. Deretter skinnebehandling 12 timer i døgnet (når barnet sover om natten og dagen), til 4 års alder.
3. Alternativ skinnebehandling brukes ved eventuelle problemer.

Operasjon

Mange barn vil også trenge operasjon. Avgjørelsen om operasjon er nødvendig tas etter ca. 5 gipsinger. Hensikten med operasjon er å forlenge achillessenen og bedre ankelens bevegelighet. Operasjonen gjøres i lokabedøvelse på poliklinikken. Etter operasjonen blir det lagt en ny gips som beholdes i tre uker. Mer detaljert informasjon gis individuelt til de det gjelder.

2019-06-11-mhh-var-oppmerksom1

_________________________________________________________________________________________________________________

 
Les mer om våre ventetider for ulike behandlinger og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.


________________________________________________________________________________________________________________