Gå til innholdet
Meny
Utredning og behandling av hoftelidelser
Vi vurderer og behandler ulike typer hoftelidelser hos barn. Alle barn testes for medfødt hoftefeil raskt etter fødsel og rutinemessig på spebarnskontroller og helsekontroller. Vi har et godt samarbeid med føde-/barselavdelingen på Bærum sykehus, helsestasjoner og skolehelsetjenesten i Asker og Bærum.

Medfødt hoftefeil

Ved mistanke om medfødt hoftefeil (hofteleddsdysplasi) utfører vi en ultralydundersøkelse av barnet. Vi tar imot henvisninger fra helsestasjoner eller fra fastleger ved mistanke om dysplasi. Hofteleddsdysplasi er en utviklingsfeil i hofteskålen som i de fleste tilfeller oppstår før fødsel, men kan også forekomme etter. Ved medfødt hoftefeil er det lett for at hoften går ut av ledd, og det er spesielt viktig med tidlig diagnose og behandling for å sikre pasienten et godt resultat.

Barna blir undersøkt og behandlet etter faste rutiner som er i samsvar med tilsvarende rutiner fra Oslo universitetssykehus / Rikshospitalet. Oppdages hoftefeilen i de første leveukene til barnet kan feilen i de fleste tilfeller behandles med en "Frejkas pute" i en periode på 2-4 måneder. Frejkas pute er en myk pute som plasseres mellom bena på barnet, slik at beina holdes bøyd i en slags froskestilling. Poenget med denne behandlingen er at kuledelen av lårbeinet skal holdes fast inne i hofteskålen. Hvis dette gjøres tidlig vil hofteskålen tilpasse seg lårbeinet og hoftefeilen forsvinner.

Behandlingen har svært gode resultater og er vellykket hos 85-95 % av alle pasienter. 

Calve Legg Perthes sykdom

Calve Legg Perthes sykdom fører til at lårbeinshodet smuldrer(beinvevet dør) opp på grunn av dårlig blodforsyning til leddet. Sykdommen utvikler seg over flere år og fører til smerter og stivhet i hoften til barnet.  Sykdommen oppdages ofte ved at barnet starter å halte og klager om smerter i lysk, kne og fremside av lår. Hos enkelte barn kan knesmerter være det eneste symptomet og kan derfor være vanskelig å diagnostisere for de som ikke er vant til å utrede og behandle sykdommen.

I mange tilfeller er sykdommen så mild at det ikke trenger noen annen behandling enn avlastning i perioder med krykker, eller smertestillende/betennelsesdempende medisiner for å dempe smerte og stivhet. Sykdommen går over av seg selv i løpet av 2 til 4 år, men det er viktig at sykdomsforløpet kontrolleres slik at spesialistene kan vurdere og endre behandlingsplan ved behov. I alvorlige tilfeller av sykdommen kan det være nødvendig med korsett/skinne eller operasjon.

2019-06-11-mhh-var-oppmerksom1

_________________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.


________________________________________________________________________________________________________________