Gå til innholdet
Meny
Behandling av barnesykdommer
Vi har ortopediske kirurger som er spesialisert innen utredning og behandling av barn med ortopediske lidelser av flere typer, både medfødte (f.eks. hoftefeil eller klumpfot) og ervervede feil av forskjellige slag. Vi behandler alle barn fra Asker og Bærum og når det gjelder enkelte tilstander får vi pasienter fra hele Viken fylkeskommune. Vi har et godt samarbeid med føde-/barselavdelingen på Bærum sykehus, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Utredning

Ved mistanke om barnesykdom vurderer spesialistene både barnets smerte og mobilitet. Vi har ultralyd og røntgentjenester som kan bistå i arbeidet med diagnostiseringen. Våre spesialister har lang erfaring med å vurdere hvilke behandlingsalternativer som passer til barnets individuelle plager og behov. Etter en grundig undersøkelse vil spesialistene komme med sine anbefalinger, og sammen med barnets pårørende ta stilling til hvilke behandlingsalternativer som er best for barnet, med hensyn til smerter, allmenhelse og hvor langt sykdomsprosessen har kommet.  

Sykdommer som vi utreder og behandler

Hoftelidelser
Medfødt hoftefeil(Hofteleddsdysplasi): er en utviklingsfeil i hofteskålen som i fleste tilfeller oppstår før fødsel, men kan også forekomme etter. Vi tar imot henvisninger fra helsestasjoner eller fra fastleger ved mistanke om dysplasi. 
Calve Legg Perthes sykdom: Sykdommen blir normalt oppdaget i 3-12 års alderen. Sykdommen fører til at lårbeinshodet smuldrer opp (beinvevet dør) på grunn av dårlig blodforsyning til leddet. Sykdommen utvikler seg over flere år og fører til smerter og stivhet i hoften til barnet.
Les mer om utredning og behandling av hoftelidelser

Klumpfot
Klumpfot er en medfødt misdannelse i føttene som forekommer hos ca. 1 av 800 til 1 av 1000 nyfødte barn. I halvparten av tilfellene er begge føttene misdannede.
Les mer om klumpfotoperasjon og etterbehandling


________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.


________________________________________________________________________________________________