Gå til innholdet
Meny
Ortopedisk behandling
MHH-operasjonsbilde
Vår ortopediske klinikk er høyt spesialisert innen utredning og behandling av de aller fleste muskel- og skjelettplager. På klinikken jobbes det i tverrfaglige team bestående av leger, fysioterapeuter og sykepleiere som gjør at forholdene for utforming av riktig diagnose, behandlingsmetode og rehabilitering er optimal. De ortopediske spesialistene er fordelt i seksjoner som behandler ulike behandlingsområder, og blir derfor ekstremt dyktig siden de opererer et høyt antall pasienter innenfor et lite behandlingsområde. Formålet med en eventuell operasjon av muskel- og skjelettplager er å minske smerter, øke aktivitetsnivået og gi pasienter en bedret hverdag.
  

Ryggbehandling

Våre ryggortopeder har lang erfaring innen ryggkirurgi og det utføres over 500 ryggoperasjoner ved sykehuset hvert år. Mesteparten av inngrepene skyldes tranghet i ryggkanalen, men vi opererer også mange skiveutglidninger (prolapser).
Les mer om ryggbehandlinger

Hoftebehandling

Vi er et av sykehusene i landet som setter inn flest proteser i hofteledd. Med nærmere 700 proteseinngrep hvert år har kirurgene opparbeidet seg en ekspertise på denne type undersøkelse og behandling. De fleste pasienter som vi behandler for hofteplager har artrose (slitasjegikt).
Les mer om hoftebehandling

Skulderbehandling

Vi har ortopediske spesialister innen behandling av ulike skulderskader og utfører omtrent 200 skulderoperasjoner hvert år. Noen av skulderskadene/sykdommene vi behandler er: skuldre ute av ledd, kalkskuldre, artrose (slitasjegikt) og seneskader. Les mer om skulderbehandling

Knebehandling

Vi er et av sykehusene i landet som setter inn flest proteser i kneledd, med omtrent 500 inngrep i året. Vi behandler også mange tilfeller av korsbåndskade og meniskskade. Våre spesialister har stort fokus på å tilby riktig behandling og spesielt ved kneskader er kunsten å vite når det er riktig å tilby operasjon, og når det er tilstrekkelig med opptrening.   
Les mer om knebehandling

Hånd- og albuebehandling

Vi utfører omtrent 600 hånd- og albueoperasjoner i året, hvor alle inngrepene utføres dagkirurgisk. De vanligste problemene i hånd og albue skyldes artrose (slitasjegikt) eller langtids følgetilstander etter skader. Kirurgene behandler også mange tilfeller av nerveproblemer, ufarlige cyster (ganglioner) og ulike fingerplager. 
Les mer om hånd- og albuebehandling

Fot- og ankelbehandling

Vi utfører over 1000 inngrep på føtter og ankler i løpet av ett år, noe som gjør oss til det største sykehuset i landet innenfor dette fagfeltet. De vanligste fot- og ankeloperasjoner er mindre inngrep som gjøres dagkirurgisk. Vi behandler blant annet tilfeller av feilstillinger, artrose (slitasjegikt) i tær og ankel, seneskader og nerveskader.
Les mer om fot- og ankelbehandling
 

Behandling av barn

Vi mottar også barn med ortopediske lidelser av flere typer, både medfødte feil (f.eks. hoftefeil eller klumpfot) og ervervede feil av forskjellige slag. Vi behandler alle barn fra Asker og Bærum, og når det gjelder enkelte tilstander får vi også pasienter fra hele Viken fylkeskommune.
Les mer om barnekirurgi

Revmakirurgi

Fremskritt gjennom moderne behandling av immunapparatet har ført til et redusert behov for kirurgisk behandling av revmatiske pasienter. Når medikamentell behandling likevel ikke fører til tilfredsstillende resultat, kan det være aktuelt med revmakirurgi. Vår seksjon for revmakirurgi er landets nest største enhet og vi har høyt kvalifiserte ortopediske kirurger som tilbyr de aller fleste revmakirurgiske inngrep.
Les mer om revmakirurgi

___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til utredning og behandling hos en av våre spesialister.

_________________________________________________________________________________________________________________