Gå til innholdet
Meny
Proteseskole
istock-466309056c.72.dpi
Hospitaler arrangerer jevnlig proteseskole for deg som skal gjennomgå en proteseoperasjon, hvor du får innsatt et kunstig hofte eller kneledd.

Hva er proteseskole? 
Proteseskolen foregår på tirsdager kl. 13.00 til 15.15. Her får du mer informasjon om selve operasjonen og hva du kan forvente deg før og etter operasjon. Alle pasienter som skal få innsatt en kne- eller hofteprotese ved hospitalet får invitasjon til å delta på proteseskolen. 
 

Hvorfor proteseskole?

Proteseskolen skal sørge for at du som pasient får optimal informasjon om operasjonen, hvordan tiden etter operasjon vil være, både på sykehuset og etter operasjon. Vi opplever at pasienter som får god og grundig informasjon i forkant av en proteseoperasjon er godt innstilt og håndterer en operasjon bedre.

Proteseskole for hvem?

Alle som skal få innsatt hofte eller kneprotese ved MHH får invitasjon til å delta på skolen.

 
Program og innhold til skolen
Proteseskolen skal informere om behandlingsforløpet ved operasjon:
•    Før innleggelse
•    Innleggelsesdagen
•    Operasjonsdagen
•    Etter operasjon og frem til hjemreise
•    Hjemreise
•    Opptrening
•    Kontroll

Skolen diskuterer blant annet:
•    Forberedelser hjemme
•    Undersøkelser
•    Operasjonsmetoder
•    Anestesimetoder
•    Medisiner og smertestillende
•    Sting og bandasje
•    Hjelpemidler
•    Resultat / hva du kan forvente
•    Eventuelle komplikasjoner
•    Trening/øvelser

Undervisningen holdes av et tverrfaglig team bestående av sykepleier og fysioterapeut. Skolen har et stort fokus på informasjon om hygiene, smertelindring, opptrening og eventuelle komplikasjoner som kan oppstå hos proteseopererte. 
 
Påmelding
Alle som skal få innsatt hofte- eller kneprotese ved MHH får invitasjon til å delta på proteseskolen.

Betaling og egenandel

På Martina Hansens Hospital blir du behandlet på lik linje med et offentlig sykehus. Det betyr at du kun betaler en godkjent egenandel som er fastsatt for spesialisthelsetjenesten. 

Henvendelser 

Ved spørsmål om proteseskolen kan du ta kontakt med MHH på telefon: 67 500 800.