Gå til innholdet
Meny
Brosjyrer og infoskriv
martinamagasinet-s.10-11

Martina magasinet

Hospitalet laget i slutten av 2017 et Martina-magasin som skulle spre litt informasjon og underholdning i utbyggingsperioden. Første utgave av magasinet ser blant annet på arven etter Martina, tanker om sykehuset i fremtiden. Magasinet gir en oversikt over utbyggingsfasen med tidslinje og helt  illustrasjoner av den nye fløyen. Les 1. utgave av Martina-magasinet

Pasientbrosjyrer og hefter

- Utbyggingsprosjektet 2018-2020
Bentetthetsmåling
Klumpfotbrosjyre  
Hofteleddsartrose protesebrosjyre
Kneleddsartrose protesebrosjyre
- Informasjon om ryggoperasjon

- Pasientrettigheter
- Proteseskole
- Artroseskole
- Revmaskole
- Kurs i livsstyrketrening
- Håndartrose - egenøvelser


Informasjonsskriv til pasienter

- Anestesimetoder for operasjon og postoperativ smertebehandling
- Informasjon om hofteartroskopi
- Informasjon om kikkhullskirurgi i ankelen
Informasjon om stabiliserende kirurgi i ankelen
- Informasjon om avstivingsoperasjoner i ankel og bakfot
- Informasjon om avstiving av stortåens grunnledd
- Informasjon om kirurgi av akillesseneplager
Informasjon om kirurgi av skjev stortå (hallux valgus)
Informasjon om kirurgi av hammertær
Informasjon om nerve i klem under forfoten (Morton's nevrinomi) 
Informasjon om større plattfotkirurgi hos voksne
Informasjon om rett til individuell plan
Informasjon om såbarnsforeldres rettigheter
Sosionomer i somatiske sykehus
Informasjon vedrørende Norsk Pasientforening  
Informasjon fra Pasientombudet i Oslo og Akershus
Pasientsikkerhetsprogrammet 
__________________________________________________
Sist oppdatert 12. juni 2019